Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do sal Polsko-Amerykańskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego łódzkiej „Solidarności”. Tam gości przywitał Dariusz Kucharski, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. „Zaangażowanie w tworzenie i obronę „Solidarności” wymagało ofiar i cierpienia bardzo wielu ludzi. Bez takich jak Państwo - odważnych ludzi, nie moglibyśmy dziś żyć w wolnej, suwerennej Polsce”. Kucharski przypomniał o niezrealizowanych postulatach z sierpnia 1980 r. – „Chcielibyśmy, aby przynajmniej 21 postulatów z Gdańska zostało zrealizowanych. Niestety, wciąż musimy głośno się upominać o ich spełnienie, o godne warunki pracy i życia Polaków. Zmieniają się konfiguracje polityczne i nazwy partii dzierżących władzę, tylko „Solidarność” trwa na posterunku dzięki ludziom zawsze wiernym ideałom Sierpnia , zawsze wiernym „Solidarności”. Za to wam serdecznie dziękuję, jesteście wciąż potrzebni Polsce! Wasze życie i działanie jest świadectwem „Solidarności” na co dzień”.

Następnie do zebranych przemówił przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności” Piotr Duda. „Wynik wyborów nie jest dla mnie niespodzianką. Będziemy konsekwentnie domagali się realizacji naszej podstawy programowej. Po tej zmianie politycznej prezydentowi będzie o wiele łatwiej przygotowywać projekty ustaw” - wyjaśnił Piotr Duda.

Duda zaznaczył jednocześnie, że zdaje sobie sprawę, że zmiany nie mogą zostać przeprowadzone od razu. – „Czekaliśmy 3 lata, więc poczekamy jeszcze troszeczkę. Tempo, jeśli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, nadaliśmy sobie wspólnie z Prezydentem. Uważamy, że to jest najważniejsze teraz, żeby tę sprawę procedować”- tłumaczył zebranym. Szef Związku zapewnił jednak, że Solidarność będzie uważnie przyglądała się działaniom rządu, który nie może spać spokojnie i prawdopodobnie nie uniknie protestów. – „W 2013 roku Solidarność wyszła z Komisji Trójstronnej po oznajmieniu pana premiera Donalda Tuska, że po raz kolejny zmienia kodeks pracy na bardziej liberalny, nie konsultując tego z komisją. Wtedy byłem okrzyknięty bandytą politycznym. Dzisiaj mamy bardzo dobrą, nową ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. To jest jednak tylko narzędzie, które, mam nadzieję, będzie pozytywnie skutkować dla dialogu w naszym kraju” – podkreślił Duda.

Naszego państwa nie stać, aby wszyscy Polacy mieli wolną kwotę od podatku na poziomie 8 tys. zł. W pierwszej kolejności powinni mieć kwotę wolną od podatku najbardziej potrzebujący – uważa Duda. Jeżeli chodzi o zmiany w systemie emerytalnym to, zdaniem Dudy, prawdopodobnie nie ograniczą się one wyłącznie do obniżenia wieku emerytalnego. Musimy zastanowić się nad przejściem z systemu kapitałowego na system zdefiniowanej składki. Niektórzy eksperci mówią o miliardowych dopłatach rocznych do emerytur - zauważył przewodniczący Solidarności. W projekcie prezydenckim jest zapisane, że kobieta musi przepracować minimalnie 20, a mężczyzna 25 lat okresu składkowego, żeby móc przejść na emeryturę. Jeżeli w tym czasie kobieta nie może sobie w systemie kapitałowym wypracować minimalnej emerytury na poziomie 880 zł, to coś z tym systemem jest nie tak. 20 lat pracy składkowej i państwo musi dopłacać do najniższej emerytury? To jest system, który faktycznie trzeba zweryfikować. Wiemy jednak, że jest to do naprawienia – ocenił Duda. Przewodniczący podziękował działaczom emeryckiej „Solidarności” za ich codzienny trud wkładany w pracę związkową i zapewnił że „Solidarność” będzie stać na straży prawa emerytów i rencistów do godnego życia.

Jako następny mówca wystąpił przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc, który podkreślił aktywną rolę emerytowanych związkowców w większości akcji podejmowanych przez NSZZ „Solidarność”. „Bezinteresownie służycie swoim czasem i doświadczeniem wspierając pracujących kolegów i koleżanki. Spotyka Was w codziennym życiu wiele niesprawiedliwości, władza często odwraca się do Was tyłem, udając że nie widzi problemów starszych Polaków, często borykających się z biedą i wykluczeniem”.

Uroczystość uświetnił Koncert Pieśni Patriotycznych Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, rozpoczynając występ od „Gaude Mater Polonia”. Następnie zebrani wysłuchali wykładu prof. Jerzego Krzyszkowskiego  – socjologa z Uniwersytetu Łódzkiego o sytuacji emerytów i rencistów w Polsce.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie honorowych odznak Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność Semper Fidelis zasłużonym dla działań struktur emerytów i rencistów. Odznaczenia wręczali: Piotr Duda, Waldemar Krenc i Dariusz Kucharski. 

Uroczystości przebiegały w podniosłej, pełnej wzruszenia atmosferze. Były okazją do spotkań i wspomnień. 

 

 Honorowe Odznaki „SEMPER FIDELIS” przyznano:

Zbigniewowi Gałązce

Krystynie Niżankowskiej

Jerzemu Lachowiczowi

Janowi Klassie

Marii Skarżyńskiej

Marianowi Irzykowi

Michałowi Myckowi

Zbigniewowi Kuźniarowi

Janowi Wilczakowi

Bronisławowi Szczepaniakowi

Teresie Zabży

Czesław Łęczkowi

Zbigniewowi Mrozińskiemu

Krystynie Knapik

Hieronimowi Guzowskiemu

Czesławowi Skoczeniowi

Wiesławowi Kwiatkowskiemu

Jolancie Nadwyczawskiej

Anieli Wawrzyszek

Jerzemu Morawcowi

Bronisławowi Skoczkowi

Danucie Strzeleckiej

Jerzemu Rajewskiemu

Teresie Witowskiej

Teresie Sobczyńskiej

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!