W Kongresie wzięło udział 41 z 48 uprawnionych delegatów.
Nowym przewodniczącym Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" wybrany został Dariusz Kucharski z Łodzi.
Delegaci wybrali również 22 osobową Radę, członkami Rady zostali:
Barciński Jerzy, Bubel Teresa, Dulnik Jerzy, Gałązka Zbigniew, Grabowski Andrzej, Klassa Jan, Klawikowski Henryk, Knapik Krystyna, Kowalski Andrzej, Kuźniar Zbigniew, Lachowicz Jerzy, Marchwiński Stanisław, Morawiec Jerzy, Niżankowska Krystyna, Rajewsji Jerzy, Skarżyńska Maria, Skoczek Bronisław, Szczepaniak Bronisław, Szczepaniak Janusz, Wilczak Jan. Zajączkowska Anna oraz Żaglewska Alicja Henryka.
Wybrano również trzyosobową Komisją Rewizyjną, w składzie:
Charchalska Henryka, Drwalewska Henryka i Szałowski Jan.
Delegaci przyjęli również 4 następujące stanowiska:

XV Kongres

 

 

 

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Spała, dn. 29 czerwca 2014 r.

 

 

 

Stanowisko Nr 1

 

Delegatów XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

 

NSZZ „Solidarność"

 

W sprawie niegodnego traktowania osób niepełnosprawnych.

 

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
NSZZ "Solidarność" wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec niegodnego traktowania potrzeb bytowych osób niepełnosprawnych i ich prawnych opiekunów.

 

Środowisko to, od lat bezskutecznie upomina się o swoje słuszne prawa, by żyć godnie. Nasze oburzenie wywołuje zwłaszcza arogancja premiera i postawa posłów, którzy w parlamencie mieli reprezentować interesy osób niepełnosprawnych. W pełni popieramy żądania protestujących rodziców i prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych, by uzawodowić ich pracę oraz ustalić godziwe wynagrodzenie. Stanowczo protestujemy przeciwko polityce dyskryminującej najsłabsze grupy społeczne i ratowaniu budżetu ich kosztem. Domagamy się od rządzących, by zaprzestali dyskryminacji ludzi chorych, niepełnosprawnych i wzorem innych krajów Unii Europejskiej skupili swe wysiłki nad poprawą warunków życia tej grupy obywateli, zamiast wykluczania kolejnych grup polskiego społeczeństwa.

 

Za XV Kongres Delegatów

 

Przewodniczący Prezydium

 

Bronisław Skoczek

 

 

 

XV Kongres

 

 

 

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Spała, dn. 29 czerwca 2014 r.

 

 

 

Stanowisko Nr 2

 

Delegatów XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

 

NSZZ „Solidarność”

 

W sprawie obrony prawdy historycznej o roli NSZZ „Solidarność” w powstaniu wolnej i niepodległej Polski oraz w obronie godności Polaków.

 

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przypominają że:

 

„Solidarność" jest jedna i dzielenie jej na pierwszą lub drugą jest fałszowaniem historii!

 

My, ludzie "Solidarności" mamy prawo i obowiązek głośno mówić o faktach historycznych, a nasze sztandary będziemy zawsze nosić z dumą.

 

Tegoroczne obchody XXV rocznicy częściowo wolnych wyborów zostały wykorzystane przez rządzących Polską do zmarginalizowania roli, jaką odegrał NSZZ "Solidarność" w wyzwoleniu Polski spod komunistycznego jarzma.

 

To NSZZ „Solidarność", mając oparcie w Kościele katolickim w 1980 r. podjął walkę o godność pracownika i Polaka oraz wolną i niepodległą Polskę. To strajki robotników prowadzone w latach 1980 - 1989 r. doprowadziły do rozmów przy okrągłym stole i zawarcia porozumienia pomiędzy rządzącymi a stroną społeczną, którego wynikiem były kontraktowe wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r.

 

Delegaci Kongresu uważają za głęboko niemoralne zapominanie o milionach, często anonimowych ludzi, którzy w tamtych czasach prowadzili działalność podziemną, a dziś niejednokrotnie żyją w skrajnym ubóstwie. Nigdy nie zgodzimy się na zakłamywanie historii oraz na jawną niesprawiedliwość wobec Polskich Bohaterów.

 

Za XV Kongres Delegatów

 

Przewodniczący Prezydium

 

Bronisław Skoczek

 

 

 

 

 

XV Kongres

 

 

 

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Spała, dn. 29 czerwca 2014 r.

 

 

 

Stanowisko Nr 3

 

Delegatów XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

 

NSZZ „Solidarność”

 

W sprawie szykan wobec osób, które protestowały przeciw honorowemu pochówkowi Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” wyrażają oburzenie wobec wszczęcia dochodzenia przez organy ścigania w stosunku do osób pokojowo protestujących przeciw pośmiertnemu oddawaniu najwyższych honorów komunistycznemu zbrodniarzowi. Niestety sądy III RP przez 25 lat nie potrafiły doprowadzić do jego skazania. Szykany te dobitnie ukazują, że ludziom sprawującym obecnie rządy w Polsce, bliższy jest komunistyczny zbrodniarz niż jego ofiary – ludzie, którzy oddali życie za Wolną Polskę.

 

Za XV Kongres Delegatów

 

Przewodniczący Prezydium

 

Bronisław Skoczek

 

 

 

 

 

XV Kongres

 

 

 

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Spała, dn. 29 czerwca 2014 r.

 

 

 

Stanowisko Nr 4

 

Delegatów XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

 

NSZZ „Solidarność”

 

W sprawie wyprzedaży majątku narodowego.

 

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec kontynuacji procesu wyprzedaży majątku narodowego. Działania rządu PO-PSL wobec prywatyzacji polskiego przemysłu chemicznego czy PKP Cargo zagrażają polskiej racji stanu.

 

Za XV Kongres Delegatów

Przewodniczący Prezydium
Bronisław Skoczek