PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 

Elektroniczna legitymacja związkowa- coraz bliżej

Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


index.gif

Regionalna Komisja Rewizyjna (kadencja 2014-2018)

Lp.

 

Imię i Nazwisko

Zakład Pracy

1.

Marcin Majka

Przewodniczący

2.

Krystyna Opalińska

Zastępca Przew. RKR

3.

Ewa Latusek

Sekretarz

4.

Dorota Krzysztyniak - Szydło

Członek

5.

Piotr Marczak

Członek

6.

Stanisław Pawluś

Członek

7.

Dariusz Szczepanik

Członek

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: