Dziś jest: Niedziela 29 maja 2016 Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

KONWENT PRZEWODNICZĄCYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" POWIATÓW KROŚNIEŃSKIEGO I BRZOZOWSKIEGO - 30. MAJA BR. GODZ. 13:00 - SIEDZIBA ZARZĄDU REGIONU PODKARPACIE NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W KROŚNIE...

Elektroniczna legitymacja


 


Elektroniczna legitymacja związkowa - coraz bliżej!

 

Prawnik na telefon przez cały czas

 

Tygodnik Solidarność

Sanok 19 maja 2016 r.

Konwent Przewodniczących w Sanoku

W siedzibie Oddziału NSZZ "Solidarność" w Sanoku odbyło się spotkanie Przewodniczacych Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" z zakładów pracy powiatu sanockiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie - Tadeusz Majchrowicz, oraz Z-ca Przewodniczacego, Skarbnik ZR - Andrzej Szall.

 
20 maja 2016 r.

Związki uzgodniły propozycję wzrostu wynagrodzeń i emerytur na 2017 r.

Trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 r. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z FUS. 19. maja została ona przekazana Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem związków wynagrodzenie minimalne w 2017 r. powinno wynosić co najmniej 1970 zł 25 gr.

 
19 maja 2016 r.

Ile traci budżet na nielegalnej pracy?

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 maja 2016 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu wniosek głównego inspektora pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.