Zalążki wolnego ruchu związkowego na kielecczyźnie

 

25 lat temu robotnicy również w naszym Regionie podjęli pokojowy zryw domagając się godnego życia dla robotników we własnym kraju. Już w sierpniu 1980r. kieleckie zakłady: ISKRA i POLMO-SHL zapoczątkowały strajkową walkę a 13 września 1980r. dwudziestu czterech przedstawicieli różnych zakładów pracy utworzyło Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.

 

·                strajki w POLMO-SHL i ISKRZE – sierpień 1980r.

·                strajk w CHEMARZE – 10 września 1980r.

·                powtórny strajk w ISKRZE – 11-18 września 1980r.

·                utworzenie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych – 13 września 1980r., 24 przedstawicieli różnych zakładów zebranych w ISKRZE

·                przydzielenie przez władze miejskie lokalu dla MKZ (Kielce, ul. Sienkiewicza 10a) - 23 września 1980r.

·                rejestracja MKZ u Lecha Wałęsy – 24 września 1980r.

·                dwugodzinny strajk ostrzegawczy w całym Regionie dla poparcia postulatu wprowadzenia wolnych sobót – 22 stycznia 1981r.

·                strajk generalny w Regionie (8.00 – 12.00) jako sprzeciw wobec użycia siły w Bydgoszczy (sprawa J. Rulewskiego) – 27 marca 1981r.

 

 

Skład Zarządu MKZ NSZZ "Solidarność" – 13 września 1980r.

 

Prezydium:

 

1.             Mirosław Domińczyk – Przewodniczący

2.             Ryszard Iwańczyk – Wiceprzewodniczący (dział interwencji)

3.             Henryk Kuliński – Wiceprzewodniczący (współpraca z terenem)

4.             Tadeusz Moszyński – Sekretarz

5.             Jerzy Stępień – Rzecznik prasowy

 

pozostali członkowie:

 

6.             Władysław Bujnowski – współpraca z NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych

7.             Stanisław Bieniek – kolportaż i sprzedaż materiałów związkowych

8.             Hipolit Mucha – sekcje zawodowe i branżowe

9.             Kazimierz Kantyka – interwencje

10.         Edmund Sarna – interwencje

11.         Zbigniew Jamróz – bez stałego przydziału obowiązków

12.         Aleksander Kwiecień – interwencje

13.         Henryk Bijak – bez stałego przydziału

14.         Eugeniusz Bednarczyk – bez stałego przydziału

15.         Andrzej Gawryś – bez stałego przydziału

16.         Jerzy Spolitak – interwencje – kierowca

 

(Materiały na Pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski. Kielce 20 czerwca 1981r.)

 

 

W ciągu krótkiego czasu akcesje do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych zgłaszało wiele kolejnych zakładów pracy. Już 3 listopada 1980r. Zarząd MKZ liczył 22 członków.

 

Międzyzakładowy Komitet Założycielski – 3 listopada 1980r.

 

1.             Domińczyk Mirosław – przewodniczący – Kieleckie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa,

2.             Kuliński Henryk – zastępca przewodniczącego – Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej,

3.             Iwańczyk Ryszard - zastępca przewodniczącego – FŁT „Iskra”

4.             Paschalski Marek – sekretarz – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej,

5.             Kowalski Włodzimierz – członek Prezydium – Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego,

6.             Stępień Jerzy - członek Prezydium – Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna,

7.             Mazur Elżbieta - członek Prezydium – PTSB „Transbud”,

8.             Bujnowski Władysław – członek Zarządu – FŁT „Iskra”,

9.             Dąbrowski Stanisław - członek Zarządu – Spółdzielnia Pracy „Kielczanka”,

10.         Węglarski Jerzy - członek Zarządu – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Łopuszno,

11.         Jamróz Zbigniew - członek Zarządu – FŁT „Iskra”,

12.         Spolitak Jerzy - członek Zarządu – Spółdzielnia Pracy Przemysłu Zabawkarskiego „Gromada”,

13.         Kwiecień Aleksander - członek Zarządu – Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

14.         Kraj Stefan - członek Zarządu – PTHW-Kielce,

15.         Ślufarski Adam - członek Zarządu – MKZ Końskie Zakład Metalurgiczny,

16.         Bieniek Stanisław - członek Zarządu – FŁT „Iskra”,

17.         Smolanko Wiktor - członek Zarządu – PTSB „Transbud”,

18.         Zięba Jan - członek Zarządu – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,

19.         Sarna Edmund - członek Zarządu – Liceum Ekonomiczne nr 2,

20.         Bijak Henryk - członek Zarządu – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,

21.         Krzemień Andrzej - członek Zarządu – Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych,

22.         Kita Zygmunt - członek Zarządu – „Chemadin” – Kielce.

 

(Komunikat Związkowy, pismo NSZZ "Solidarność" o/Świętokrzyski w Kielcach 15 listopada 1980r.)

 

 

Niespełna rok od powołania pierwszego MKZ-tu odbyły się demokratyczne wybory władz regionalnych NSZZ "Solidarność"

 

I Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w POLMO-SHL w dniach: 20 czerwca, 22 czerwca, 26 czerwca i 4 lipca 1981r.

 

Pierwsze demokratycznie wybrane władze:

 

·                Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" – Marian Jaworski

·                50-osobowy Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

·                11-osobowa Regionalna Komisja Rewizyjna

 

Zarząd Regionu ukonstytuował się wybierając 13-osobowe Prezydium ZR w składzie:

 

1.             Marian Jaworski – Przewodniczący

2.             Jerzy Stępień – Zastępca Przewodniczącego

3.             Michał Chałoński - Zastępca Przewodniczącego

4.             Marek Korona – skarbnik

5.             Jan Filanowski

6.             Jan Kazimierz Wrona

7.             Bogdan Ryś

8.             Stanisław Wotliński

9.             Stanisław Bieniek

10.         Małgorzata Cieślak

11.         Marian Śledzik

12.         Wojciech Arczyński – sekretarz

13.         Waldemar Bartosz

 

Od tego momentu w sposób legalny bądź podziemny struktury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" trwają.

zdj 1.

Powrót do strony: Tygodnik Solidarność Świętokrzyska