100 numerów i 6 lat

 

Rok 2005 jest szóstym rokiem wydawania „Wiadomości Związkowych”, dwutygodnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN STAR TRUCKS & BUSSES STARACOWICE, a numer z dnia 10 lutego 2005r. jest setnym z kolei. Prawie od samego początku (z wyjątkiem czterech pierwszych numerów) pismo redagowane jest przez Jana Seweryna, natomiast składaniem komputerowym zajmuje się Remigiusz Przygoda, ukrywający się pod pseudonimem „KEMER". Pomagają przy kolportażu pisma: Stanisław Moroń, Andrzej Wiatr, Remigiusz Przygoda, Bogdan Mucha, Kamil Krakowiak, Wojciech Maciąg i Jerzy Chlebny.

Pierwszy numer pisma ukazał się 13 grudnia 2000r. Początkowo „WZ" były drukowane w kolorze czarnym, ale od 31 sierpnia 2001r. tytuł pisma przybrał kolor niebieski, a logo „Solidarność” kolor czerwony. Numer 63 z 28 sierpnia 2003r. miał już zupełnie inny wygląd, gdyż tytuł „Wiadomość Związkowe” został napisany charakterystycznym dla naszego związku krojem liter. Pierwsze numery gazetki wydawane były w nakładzie 200 egzemplarzy, ale wkrótce okazało się, że jest to za mało i nakład został zwiększony do 250 a potem do 300 egzemplarzy. W ubiegłym roku nakład podniesiony został do 400 egzemplarzy.

„Wiadomości Związkowe” cieszą się dużym uznaniem pracowników firmy MAN STAR TRUCKS & BUSSES STARACOWICE, ale czytają je bardzo chętnie różni ludzie, gdyż poprzez Delegaturę ZR Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Starachowicach dociera ono do innych starachowickich zakładów pracy. Wiernymi czytelnikami są emeryci z Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” oraz działacze związkowi z lat 80-tych. „Wiadomości Związkowe” docierają do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i do Huty „Celsa” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W „Wiadomościach Związkowych” poruszane są głównie sprawy dotyczące zakładu MAN STAR TRUCKS & BUSSES STARACOWICE, ale również to, co się dzieje w innych zakładach. Na bieżąco są śledzone i komentowane krajowe wydarzenia polityczne. Zamieszczane są również artykuły dotyczące prawa pracy oraz przedruki z prasy krajowej dotyczące spraw pracowniczych. Dla uatrakcyjnienia pisma wprowadzona została stała rubryka z humorem. Uatrakcyjnieniem każdej publikacji są zdjęcia, dlatego w niektórych numerach pisma są one zamieszczane. W co drugim numerze pisma organizowane są konkursy z cennymi nagrodami książkowymi.

Zapotrzebowanie na „Wiadomości Związkowe” ciągle rośnie i nakład 400 egzemplarzy okazuje się znów za mały, dlatego rozważane jest jego podniesienie do 450 sztuk a także ulepszenie metody drukowania. Wiąże się to ze wzrostem kosztów więc jest to zadanie na przyszłość.

(Na podstawie: Wiadomości Związkowe. Pismo KZ NSZZ "Solidarność" w MAN STAR TRUCKS & BUSSES STARACHOWICE. Nr 3/100 z dn. 10 lutego 2005r.)

Powrót do: Tygodnik Solidarność Świętokrzyska