Związki zawodowe działające w Elektrowni Połaniec i w spółkach zależnych, w tym NSZZ „Solidarność” wystosowały list otwarty do belgijskiego inwestora. Publikujemy go poniżej.

Red.

 

List otwarty

 

Pan Jean-Claude Dorcimont

ELECTRABEL

Boulevard du Regent 87000 Brussels

 

 

My, niżej podpisani przedstawiciele związków zawodowych Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa Electrabel w Zawadzie, jako jeden z sygnatariuszy podpisanego Pakietu Socjalnego, wyrażamy głębokie zaniepokojenie i ubolewanie, że zmieniające się Zarządy Elektrowni i powstałych przy niej spółek swoimi działaniami wypaczają i nie realizują w pełni podpisany przez nas i przez Inwestora, którego miał Pan okazję reprezentować, Pakiet Socjalny z dnia 9 lutego 2000r.

W całości została wypaczona główna idea, która nam przyświecała przy podpisywaniu Pakietu. Dążyliśmy do tego, aby postanowieniami Pakietu byli objęci wszyscy zatrudnieni na dzień podpisywania Pakietu pracownicy i aby Pakiet obowiązywał ich, przez co najmniej 10 lat. W wyniku utworzenia przez Elektrownię nowych podmiotów gospodarczych oraz przeniesieniu części zakładu i pracowników do spółek Pakiet socjalny nie jest w pełni realizowany przez Zarządy spółek „córek”. Zarządy, które zgodnie z ideą Pakietu powinny go realizować w sposób jednakowy i niedyskryminujący, interpretują go według własnego uznania, głównie w celu osiągania wyników finansowych za wszelką cenę. Pracownicy muszą dochodzić swoich praw w Sądzie Pracy. Sytuacja społeczna panująca w Elektrowni i Spółkach jest bardzo napięta. Zarządy spółek nie liczą się z tym, że swoimi działaniami niszczą autorytet i wiarygodność Inwestora i jego prawnych następców, a w szczególności Pana autorytet i dane pracownikom „słowo honoru”. Sądzimy, że decydując się na podpisanie Pakietu przyjął Pan na siebie wielką odpowiedzialność za zawarte zobowiązania, która to zawsze Pana cechowała i mamy nadzieję, że nadal cechuje.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Ministerstwo Skarbu Państwa, które jest stroną umowy sprzedaży Elektrowni Połaniec Belgijskiemu Inwestorowi Tractebel, stoi na stanowisku, że jedynymi uprawnionymi do renegocjacji postanowień Pakietu Socjalnego oraz wprowadzenia w nim zmian, są tylko i wyłącznie Związki Zawodowe oraz Inwestor. Pracodawca, czyli Zarząd Elektrowni nie miał prawa dokonać zmian w Pakiecie w postaci Porozumienia z dnia 14 lutego 2003r.

Apelujemy do Pana, aby wspomógł nas Pan w obronie dobrego imienia organizacji związkowej, Pana osobiście i Inwestora, a więc jedynych i pełnoprawnych sygnatariuszy Pakietu.

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec S.A. Grupa Electrabel w Zawadzie, Przewodnicząca - Joanna Dróżdż.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, Przewodniczący - Leszek Kasiński.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Energetyk” przy Elektrowni Połaniec S.A. Grupa Electrabel, Przewodnicząca - Mirosława Cieniek.

Wydział Zarządzania Projektami, Specjalista ds. Ofert i Umów – Władysław Janik.

Powrót do strony: Tygodnik Solidarność Świętokrzyska