Dziś mamy: środę, 29 stycznia 2020r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

Solidarność - Verdi

W dniach 14 - 15.czerwca br. odbyło się kolejne Polsko - Niemieckie spotkanie Seniorów w miejscowości Trebnitz na terenie Niemiec. Było to już 24 spotkanie Związków Zawodowych Verdi i NSZZ "Solidarność". Przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Region Gorzów Wlkp. omówił współpracę z rządem Zjednoczonej Prawicy wymieniając jej pozytywne działania m.in. 500+, 300+, 13-ta emerytura itd., ale również te negatywne na czele z głównymi postulatami Związku, których Rząd nie realizuje.

Płaca minimalna w 2020 roku

Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze budżetowej. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zarząd Regionu wygrał turniej w Sulęcinie

Już po raz 19 zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Sulęcinie by rywalizować o puchary NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Na turniej w Sulęcinie zjawiło się sześć drużyn .Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a o zwycięstwie w wielu pojedynkach decydował tay-brek.

Krzyże Wolności i Solidarności

14 maja 2019 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła  się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989.

Dekoracji odznaczonych dokonał zastępca prezesa IPN Jan Baster. Uroczystość uświetnił występ Kwartetu Proforma z Poznania, który wykonał utwory Jacka Kaczmarskiego.

Konkurs szkolny

Konkurs szkolny (dla uczniów gorzowskich szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół średnich):

Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia `82

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej o/Szczecin, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.  przy współpracy: Akademii im. Jakuba z Paradyża, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.,  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Konkurs dla inspektorów pracy

Trwa konkurs na najefektywniejszego społecznego inspektora pracy. W tym roku ma on zmienioną formułę – wprowadzono do niej szczebel krajowy!

17 kwietnia Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła start tegorocznej edycji konkursu „Najefektywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, którego celem jest promowanie działalności sip-owców, wpływających na zapewnienie przez pracodawców poprawy stanu bhp i ochrony uprawnień pracowniczych.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu

Sytuacja w oświacie była tematem nadzwyczajnego zebrania Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu w spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Jarosław Porwich oraz Lubuski Kurator Oświaty i Wychowania Ewa Rawa.

Posiedzenie Sztabu Protestacyjnego

Członkowie obradującego w Warszawie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ Solidarność ocenili efekty manifestacji przed 16. urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.

Ponad 200 osób na pikiecie w Gorzowie

W Gorzowie 4 kwietnia  przed urzędem wojewódzkim odbyła się pikieta w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko braku dialogu Rządu z Solidarnością. Przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Rusakiewicz rozpoczynając pikietę przywitał przybyłych przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, sanepidu, służby ochrony kolei, pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomocy społecznej, sądownictwa.