Dziś mamy: sobotę, 20 kwietnia 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

38. Rocznica Porozumień Sierpniowych

Pokaz filmu dokumentalnego „Opór. Gorzowski Sierpień ‘82” i uroczysta msza święta złożyły się na gorzowskie obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W tym mieście zbiegają się one z obchodami rocznicy innego wydarzenia – masowych wystąpień gorzowian przeciwko władzy z 1982 r. 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie miała miejsce duża demonstracja, a okazją była druga rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych.

21 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu

W Gorzowie Wlkp. w siedzibie związku spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (3.07.2018 r.)
2. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). K. Gonerski zdał relację z nadzwyczajnego posiedzenia KK jakie odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono postulaty związku. Na następnym posiedzeniu KK 29 sierpnia mamy otrzymać odpowiedź na postulaty i podjąć decyzję o ewentualnej akcji protestacyjnej.

Dzień Solidarności i Wolności

31 sierpnia obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności, święto Państwowe upamiętniające historyczny zryw Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku. Mija jednocześnie 38 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

20. Bieg Solidarności - 8 września 2018

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" serdecznie zaprasza do udziału w 20. Biegu Solidarności.
To już 38 rocznica, dlatego biegniemy 3,8 km!
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pakiety startowe (koszulka, numer zawodnika) oraz okolicznościowe medale. Zwycięzcy Biegu otrzymają puchary.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ

8 sierpnia w Gdańsku na Nadzwyczajnym Posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). W zamkniętym dla mediów 5 godzinnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Rzecznik prasowy Rządu Joanna Kopcińska.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w nowej kadencji

3 lipca odbyło się Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Od przyjęcia  porządku obrad członkowie Zarządu rozpoczęli swoją kadencje na lata 2018-2022. Następnie zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Delegatów ustalono, że Prezydium będzie liczył 5 osób wraz z Przewodniczącym.

Solidarność – Ver.di

W dniach 22 - 23 czerwca 2018 roku odbyło się cykliczne 23 spotkanie emerytów z NSZZ "Solidarność" Region Gorzów Wlkp. i Związku Zawodowego Ver.di okręgu północno wschodniej Brandenburgi. Seminarium miało miejsce w ośrodku agroturystycznym w miejscowości Dobiegniew. Omawiana tematyka dotyczyła aktualnych problemów poziomu życia emerytów w obu krajach, działań dążących do osiągnięcia godziwych emerytur i rent, wpływ wzrostu inflacji na spadek poziomu życia poszczególnych grup społecznych.

X WZD Regionu Gorzowskiego wybrało nowe władze na kadencję 2018-2022

15 czerwca  w sali konferencyjnej PGE Elektrociepłownia Gorzów spotkali się Delegaci na X  Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Delegatów.

Spośród 88 uprawnionych delegatów, obecnych było 76. Po wprowadzeniu sztandaru Zarządu Regionu, uczczeniu minutą ciszy zmarłych w kadencji 2014-2018 Ludzi Solidarności i powitaniu zaproszonych gości Dokonano wyboru Prezydium WZD, w skład którego weszli: Krzysztof Gonerski i Łukasz Pluskota , a także protokólantów i poszczególnych komisji.

Posiedzenie Zarządu Regionu

11 maja w Ownicach na ostatnim posiedzeniu w kadencji 2014-2018 zebraniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności prezydium od ostatniego posiedzenia regionu. Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej w Zabrzu, oraz podsumowanie akcji wyborczej w Komisjach Zakładowych, to kolejne punkty, którymi zajmowali się członkowie ZRG.