Dziś mamy: sobotę, 23 stycznia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

Funkcjonowanie biura Zarządu Regionu od 15 czerwca 2020 r.

Koleżanki i Koledzy,
pragnę przekazać informacje i sugestie dotyczące pracy biura w Regionie Gorzowskim NSZZ "Solidarność".
1. Od 15 czerwca 2020 r. biuro ZR  otwarte  będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.   
2. Rezygnujemy z pracy zdalnej, tzn. wszyscy pracownicy od 15 czerwca br. powracają do pracy w tradycyjnej formule.
3.  Porady prawne udzielane będą jak przed kryzysem epidemiologicznym.
W trosce o nasze i pracowników zdrowie nadal zachęcam do załatwianie wszelkich spraw związkowych (jeśli jest to możliwe) w pierwszej kolejności za pomocą kontaktu telefonicznego i e-mailowego.
 
Pozdrawiam
Waldemar Rusakiewicz
Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność"
NSZZ "Solidarność"
Gorzów Wielkopolski,  dnia 15 czerwca 2020 r.

Pomoc finansowa dla dużych przedsiębiorstw!

Komisja Europejska zatwierdziła w zeszłym tygodniu polski program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związku z pandemią Covid-19. To finalna, piąta część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

Sukces Solidarności. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym!

1,4 tys. zł miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące dla osób zwolnionych z pracy po 31 marca br. przewiduje projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, który prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu. Zgodnie z uzasadnieniem projektu dodatek solidarnościowym ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Projekt ma już nadany numer druku sejmowego.

Według uzasadnienia projektowanej ustawy, dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie przez trzy miesiące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość będzie wynosić 1400 zł miesięcznie. "Dodatek będzie przysługiwał osobom zatrudnionym na umowę o pracę i z którymi umowa o pracę została po 31 marca 2020 r. rozwiązana, albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Pełna treść umowy programowej zawartej pomiędzy NSZZ Solidarność a Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Utrzymanie wsparcia dla rodzin, ochrona miejsca pracy, wprowadzenie Dodatku Solidarnościowego, wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie dialogu społecznego, kontynuacja reformy systemu emerytalnego, stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy – to tylko niektóre z punktów zapisanych w umowie programowej zawartej we wtorek 5 maja pomiędzy przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, a prezydentem Andrzejem Dudą. Portal Tysol.pl poznał całą treść dokumentu.

„Solidarność” wzywa Komisję Europejską

W obliczu kryzysu „Solidarność” wzywa Komisję Europejską do zawieszenia opłat za emisję CO2.
Bezzwłocznego zawieszenia funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS oraz głębokiej rewizji dotychczasowej polityki klimatycznej domaga się NSZZ „Solidarność” od Komisji Europejskiej. W liście adresowanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, szef „Solidarności” Piotr Duda apeluje o skoncentrowanie wszystkich wysiłków na ratowaniu unijnej gospodarki, która stoi przed zagrożeniem zapaści na niespotykaną skalę.

Komunikat Prezydium KK NSZZ „S

Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie opinii nad rządowym projektem „Tarcza antykryzysowa”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach opinii dot. rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza antykryzysowa”) zgłasza następujące uwagi i postulaty:

Piotr Duda apeluje do członków Solidarności

– Jeszcze raz w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy – pisze w apelu do członków NSZZ "Solidarność" przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

SPÓR ZBIOROWY W GORZOWSKIM STILONIE ZAKOŃCZONY

Trwający od października 2019 roku spór zbiorowy na tle płacowym z Zarządem ZWCh „Stilon” a zakładowymi organizacjami związkowymi w wyniku mediacji został zakończony. Strony uzgodniły, że od 1 marca 2020 roku nastąpi podwyższenie wynagrodzenia średnio o 150 zł. na pracownika.

Posiedzenie Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych „Viadrina”

W Słubicach 4 marca odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium MRZZ „Viadrina”. Od referatu Pani Anety Koppernoc o Polsko Niemieckiej współpracy młodzieży: „Razem osiągniemy więcej – współpraca placówek kształceniowych i szkół  w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży”.

KONFERENCJA W SŁUBICACH

Konferencja wdrażanie i egzekwowanie praw pracowników transgranicznych .Doświadczenia i potencjał doradztwa dla pracowników mobilnych w Euroregionie” Viadrina” odbyła się 5 marca w Collegium Polonicum w Słubicach.