Dziś mamy: wtorek, 23 lipca 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 30 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”, odbyło się szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz kandydatów na SIP, w którym wzięło udział 28 związkowców z 14 organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”.

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy w Lubuskim

Rozstrzygnięcie konkursów i programów prewencyjnych PIP na szczeblu regionalnym 22 listopada 2018 r. podczas uroczystej gali w zielonogórskiej „Palmiarni” podsumowano wybrane projekty prewencyjne i promocyjne, realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Wyłoniono laureatów konkursów „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. Za podjęte działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy wręczono „Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy”. Świadectwa ukończenia programu prewencyjnego odebrali pracodawcy uczestniczący w projekcie „Prewencja wypadkowa”.

Szkolenie związkowców

Podnosimy swoje kompetencje.

W piątek 23 listopada, w jak zwykle bardzo gościnnej sali konferencyjnej Gorzowskiej Elektrociepłowni odbyło się szkolenie prowadzone przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Relacja z posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ

13 listopada w siedzibie Zarządu Regionu spotkali się - na posiedzeniu - członkowie.

Obraduje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Edukacja zawodowa, szkolnictwo wyższe, infrastruktura drogowa i kolejowa  oraz niedobory pracowników to główne tematy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której to posiedzenie rozpoczęło się dziś w Mierzęcinie.

Pracownicy zadowoleni z wolnych niedziel

Badania przeprowadzone przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” w sierpniu 2018 r. wśród prawie tysiąca pracowników zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych wykazują, że ograniczenie handlu w niedzielę jest bardzo dobrze przez nich oceniane. Zadowolenie pracowników było głównym celem Związku, kiedy walczył o wprowadzenie ustawy o wolnych niedzielach.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza przedstawiciela/przedstawicieli Waszej organizacji na szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i kandydatów na SIP. Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 900 do 1500 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przy ul. Borowskiego 31. Szkolenie prowadzić będą prawnicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Już po Zjeździe Solidarności

Zakończtł się XXIX Krajoqwy Zjazd Sprawozdawczu-Wyborczy NSZZ Solidarność, który odbywał się w dniach 25-26 października w Częstochowie.

Po wyborze przewodniczącego

Piotr Duda po raz kolejny przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Bezpłatne porady prawne dla seniorów

We wtorki i środy w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" w Gorzowie, przy ulicy Borowskiego  31, radca prawny Regionu, Anna Forstner-Kluj udziela bezpłatnych porad prawnych - w różnych sprawach życiowych - seniorom powyżej 60 roku życia.

Porady prawne są realizowane w ramach rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych na lata 2014-2020 -Nasza Solidarność. Porady prawne udzielane są we wtorki i środy w godzinach od 12 do 13 i będą trwały do 5 grudnia. O szczegółach mówi radca prawny Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Anna Forstner-Kluj:

 

http://www.solidarnosc.org.pl/gorzow/web/media/AnnaForster-Kluj-poradyprawne.mp3