Dziś mamy: wtorek, 17 września 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

Obowiązki pracodawcy względem pracowników, gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury

Darmowe zimne napoje
Pracodawca musi zapewnić pracownikom darmowe zimne napoje. Osobom, które wypełniają swoje obowiązki na zewnątrz woda przysługuje już wtedy, gdy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. Pracownicy biurowi mogą natomiast na nią liczyć, kiedy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza.

Posiedzenie Zarząd Regionu Gorzowskiego

28 czerwca w  Ownicach  na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł RP Jarosław Porwich i redaktor  Radia Zachód Zbigniew Bodnar.

Obchody wydarzeń sierpniowych „Gorzów ‘82”

25 czerwca  w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne posiedzenieKomitetu Organizacyjnegoobchodów wydarzeń sierpniowych. Członkowie komitetu omówili poszczególne punkty harmonogramu obchodów,  w tym m.in. przedstawiono stan przygotowania wszystkich przedsięwzięć przewidzianych w ramach obchodów, m.in. debaty, biegu i koncertu.

Posiedzenie Komisji Krajowej

W Olsztynie 25-26.06.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Nikt tak nie wspiera wartości chrześcijańskich jak „Solidarność” – powiedział Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński na otwarcie posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które 26 czerwca po raz pierwszy w historii Związku odbyło się w Olsztynie. Dyskusję zdominował temat przyszłorocznego budżetu, w tym podwyżek w sferze finansów publicznych i płacy minimalnej oraz temat polskiej polityki wobec zmian klimatu.

W GORZOWIE… PAMIĘTAĆ I WZMACNIAĆ DUMĘ Z FAKTU BYCIA POLAKIEM

Corocznie przyznawana przez Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność  nagroda „Feniks” trafiła w tym roku do rąk: dyrektora gorzowskiej Elektrociepłowni Mirosława Rawy, szefa regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Jerzego Morawca oraz pracownika gorzowskiej delegatury szczecińskiego Oddziału IPN Jarosława Palickiego. Nagrody, przyznawane od 2008 roku stosowną uchwałą, trafiają do osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Związku, a także wzrostu jego znaczenia.

Solidarność - Verdi

W dniach 14 - 15.czerwca br. odbyło się kolejne Polsko - Niemieckie spotkanie Seniorów w miejscowości Trebnitz na terenie Niemiec. Było to już 24 spotkanie Związków Zawodowych Verdi i NSZZ "Solidarność". Przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Region Gorzów Wlkp. omówił współpracę z rządem Zjednoczonej Prawicy wymieniając jej pozytywne działania m.in. 500+, 300+, 13-ta emerytura itd., ale również te negatywne na czele z głównymi postulatami Związku, których Rząd nie realizuje.

Płaca minimalna w 2020 roku

Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze budżetowej. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zarząd Regionu wygrał turniej w Sulęcinie

Już po raz 19 zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Sulęcinie by rywalizować o puchary NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Na turniej w Sulęcinie zjawiło się sześć drużyn .Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a o zwycięstwie w wielu pojedynkach decydował tay-brek.

Krzyże Wolności i Solidarności

14 maja 2019 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła  się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989.

Dekoracji odznaczonych dokonał zastępca prezesa IPN Jan Baster. Uroczystość uświetnił występ Kwartetu Proforma z Poznania, który wykonał utwory Jacka Kaczmarskiego.

Konkurs szkolny

Konkurs szkolny (dla uczniów gorzowskich szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół średnich):

Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia `82

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej o/Szczecin, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.  przy współpracy: Akademii im. Jakuba z Paradyża, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.,  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.