Dziś mamy: wtorek, 30 listopada 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Akty prawne

  • Kodeks Pracy Dz.U.98.21.94 - pobierz
  • Ustawa o związkach zawodowych Dz.U.01.79.854 pobierz
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz.U.03.90.844 - pobierz
  • Rozporządzenie w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu Dz.U.03.108.1013 - pobierz
  • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz.U.91.55.236 - pobierz
  • Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy Dz.U.96.71.336 - pobierz
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - pobierz