Dziś mamy: środę, 20 stycznia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

25 listopada 2020 r. w Sulęcinie po długiej chorobie zmarł Eugeniusz Parzyszek

W 1980 roku zakładał struktury „Solidarności” w Słubicach. W 1981 roku został wybrany na Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego w Słubicach. Ponadto uczestniczył w I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Gorzowskiego, został wybrany w skład  Zarządu Regionu NSZZ „S”. Po 13 grudnia 1981 roku organizował pomoc dla osób represjonowanych. Kolportował prasę i wydawnictwa podziemne. Za swoją działalność opozycyjną do grudnia 1984 r. był objęty stałą kontrolą operacyjną przez funkcjonariuszy Wydziału V WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Statut”.

Z okazji 30-lecia związku Eugeniusz Parzyszek został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”. W 2010 r. na wniosek działaczy NSZZ „Solidarność” m.in. Eugeniusza Parzyszka, Rada Miejska podjęła uchwałę nadającą nazwę rondu usytuowanemu w przy moście granicznym –„Rondo Solidarności”.

W 2019 r. otrzymał status osoby represjonowanej .W zmarłym tracimy niezłomnego patriotę i kolegę.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!