Dziś mamy: środę, 08 kwietnia 2020r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

KONFERENCJA W SŁUBICACH

Zatrudnienie transgraniczne związane jest z większym ryzykiem naruszenia i łamania praw pracowników, tak w Polsce jak i w Niemczach. Po obu stronach Odry regularnie wykrywane są przypadki ekstremalnego wyzysku pracowników migrujących. Nowe prawo europejskie dotyczące dyrektywy o delegowaniu pracowników zobowiązuje państwa unijne do informowania pracowników o ich prawach i wspierania ich w dochodzeniu roszczeń. 

Podczas konferencji była możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń z zakresu doradztwa pracowników mobilnych w Polsce i w Niemczech. Podczas spotkania  dyskutowano m.in nad kształtem ofert poradni dla pracowników migrujących w Euroregionie Viadrina, sposobem efektywniejszego usieciowienia poszczególnych punktów doradczych po obu stronach Odry oraz poprawy ich współpracy z urzędami i innymi aktorami istotnymi w przestrzeni doradczej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gorzowskiej „Solidarności” Grażyna Czerepowicka i Roman Grochowski.