Dziś mamy: czwartek, 04 czerwca 2020r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

5. rocznica śmierci ks. Witold Andrzejewski, kapelana Solidarności

Wieloletni proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, kapelan gorzowskiej Solidarności i garnizonu lubuskiej policji, prałat, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” i Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2007 r. odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku (pośmiertnie) otrzymał Krzyż Komandorski.

Urodzony w Kownie 5 kwietnia 1940 roku. Syn Jadwigi z domu Kożuchowskiej i Witolda Andrzejewskiego zamordowanego w Katyniu. Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej, zagrał w około 50 sztukach. W roku 1966 zrezygnował  z aktorstwa  i wstąpił  do Wyższego Seminarium Duchownego
w Gościkowie-Paradyżu.  Po 6 latach studiów, 18 czerwca 1972 r., otrzymał  święcenia kapłańskie z rąk biskupa gorzowskiego  ks. Wilhelma Pluty.

Przez pierwszych 7 lat  był wikariuszem  parafii  Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim, organizując Duszpasterstwo Akademickie. Uczył młodzież nie  tylko  społecznej  myśli  Kościoła Katolickiego,  ale także rozwijał  myśl patriotyczną. Organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami w kraju, Poprzez wykłady prowadzone przez niezależnych wykładowców, młodzież poznawała ukrywane przez władze PRL fakty historyczne, ubogacała się duchowo poprzez studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych, a także poznając zagadnienia z psychologii, socjologii
i ekonomii. Współtworzył opozycyjne środowisko w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozpowszechnianie niezależnej prasy oraz książek z drugiego obiegu.
W tym okresie współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz z Ruchem Młodej Polski.

Od roku 1980 ściśle związany z NSZZ Solidarność, był kapelanem „SOLIDARNOŚCI” Regionu Gorzów Wielkopolski. W okresie Stanu Wojennego
tj. 13. grudnia 1981 r. odczytał z ambony list protestacyjny wszystkich proboszczów Miasta, skierowany do władz politycznych i wojskowych, potępiający stan wojenny. W latach 1982–1989 odprawiał Msze święte za Ojczyznę w gorzowskiej Katedrze w intencji prześladowanych za działalność niepodległościową, podczas których głosił patriotyczne kazania.

 Współorganizował pomoc rodzinom skazanych i internowanych, odwiedzał ich w więzieniu. Mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego udzielał wsparcia duchowego i materialnego.

Ks. Prałat Witold  Andrzejewski był cenionym w kraju rekolekcjonistą.
Od roku 1983 inicjator i organizator pieszych Pielgrzymek do Częstochowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości.

Jego 40-letnie bogate doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne zaangażowanie w sprawy Polski stawiają go jako wzór do naśladowania. Cała jego działalność patriotyczna, wychowawcza, a także społeczna była zwalczana przez Służbę Bezpieczeństwa. Jego działalność duszpasterska pozwoliła wychować wiele pokoleń młodzieży na prawdziwych patriotów i katolików. Jego życiowa postawa spowodowała, że jest, nie tylko dla mieszkańców województwa lubuskiego, wzorem i autorytetem. Ksiądz Prałat  Witold Andrzejewski – charyzmatyczny kapłan, legendarny duszpasterz „Solidarności”, rekolekcjonista, wielbiciel teatru, wyjątkowy człowiek.

30 stycznia 2015 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł do Pana. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 lutego 2015 roku w Gorzowie Wielkopolskim.