Dziś mamy: czwartek, 04 czerwca 2020r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

W Regionie Gorzowskim pamiętają o więzionych w stanie wojennym

Od odsłonięcia tablicy upamiętniającej internowanych i aresztowanych w stanie wojennym gorzowska „Solidarność” rozpoczęła obchody tej smutnej rocznicy.

Witając zgromadzonych przed Zakładem Karnym, przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Rusakiewicz stwierdził, że stan wojenny, to dla niektórych, tylko epizod z historii Polski. To coś co było i minęło. - Dla nas tu obecnych i dla wielu, którzy stan wojenny pamiętają, to aresztowania i przemoc, wyrzucenia z pracy i szkół, tragedie rodzinne, Polska budowana na kłamstwie, to zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko i zabita wolność rodząca się w Narodzie – powiedział szef Regionu. Stwierdził ponadto, że musimy i powinniśmy pamiętać o historii i o stanie wojennym, który był wojną z Narodem. Wspomniał o miejscach pamięci powstałych dzięki Związkowi mających przypominać czas budowania wolnej Polski po 1980 roku. - Temu służą między innymi Biały Krzyż przy Katedrze i znajdujący się w niej obraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, tablica upamiętniająca pacyfikację przez ZOMO gorzowskiego Ursusa w grudniu 1981 roku, a także tablica przed którą stoimy upamiętniająca więzionych w stanie wojennym. To ważne, by zostawiać ślady historii. Historii, która jest naszym życiem, ale także, a może przede wszystkim, lekcją na przyszłość dla następnych pokoleń Polaków – powiedział Waldemar Rusakiewicz.

Przy udziale kilkudziesięciu uczestników i pocztów sztandarowych, poświęcenia tablicy dokonał JE Ksiądz Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz Lityński, który przewodniczył również Mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w Wawrowie, w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika. Ostatnim akcentem obchodów było spotkanie działaczy opozycji antykomunistycznej.

Wojskowy charakter miały natomiast uroczystości organizowane nieprzerwanie od kilkunastu lat w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Głównym celebrantem eucharystii odprawionej w intencji NSZZ „Solidarność” był ks. generał Stanisław Rospondek – kapelan Wojska Polskiego, któremu asystowali księża parafialni, na czele z miejscowym proboszczem ks. pułkownikiem Zdzisławem Palusem.Z wygłoszonej homilii ks. generała emanowała ogromna troska o Ojczyznę, umiłowanie Boga, honoru i sztandaru a ojcowski sposób bycia promieniował na obecnych w  świątyni. Podniosłą uroczystość przygotowaną profesjonalnie głównie przez nauczycieli i związkowów drezdeneckich firm rozpoczęto od Mazurka Dąbrowskiego, natomiast zakończono doskonale znaną patriotyczną pieśnią „Ojczyzno ma”.

Oprac. G. Czerepowicka, W. Sapór