Dziś mamy: niedzielę, 16 czerwca 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

21 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu

W Gorzowie Wlkp. w siedzibie związku spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (3.07.2018 r.)
2. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). K. Gonerski zdał relację z nadzwyczajnego posiedzenia KK jakie odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono postulaty związku. Na następnym posiedzeniu KK 29 sierpnia mamy otrzymać odpowiedź na postulaty i podjąć decyzję o ewentualnej akcji protestacyjnej.
3. Sytuacja w zakładach pracy regionu. Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Zła sytuacja finansowa szpitala spowodowania jest niskimi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). ZRG stosownym stanowiskiem poparł działania Komisji Zakładowej, mające na celu danie równych szans wszystkim szpitalom –równe kontrakty z (NFZ). Na następne zebranie ZRG zostaną zaproszeni przedstawiciele ze SW i NFZ.
4. Straż Pożarna – Konflikt z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej.
5. Obchody 31 sierpnia 1980 i 1982 r. Omówiono plan obchodów w regionie: 17.00 Msza polowa pod Katedrą (zaproszenie dla pocztów sztandarowych). 8 września odbędzie się Bieg Solidarności (członkowie związku płacą za pakiet startowy 10 zł.)
6. Pomnik Witolda Andrzejewskiego. W celu nadania odpowiedniej oprawy związanej z odsłonięciem pomnika Naszego Kapelana W. Andrzejewskiego przesunięto termin tej uroczystości (28-30.09.2018 r.). Równolegle zostanie otwarta okolicznościowa wystawa, wydana zostanie specjalna broszura, oraz okolicznościowe karty i znaczki pocztowe. Dyskutowano o treści napisu na tablicy pamiątkowej.
7. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Omówiono wyniki kontroli jaka odbyła się ZRG.
8. Sprawy Sądowe. Przedstawiono sprawy jaki toczone są przeciwko naszym członkom.
9. Dożynki Diecezjalne. Relacja z uroczystości jakie odbyły się 15 sierpnia w Rokitnie.
10. Budżet ZRG na 2018. Przedstawiono stopień realizacji budżetu, przychody wydatki oraz przewidywany wynik na koniec roku.
11. RODO-ochrona danych osobowych. Członkowie ZRG podpisali stosowne oświadczenia. Przesłany przez Prezydium KK materiał budzi wiele wątpliwości. Konieczne jest zorganizowanie szkolenia w tym temacie.