Dziś mamy: niedzielę, 19 maja 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Solidarność – Ver.di

Zreferowaliśmy również spotkania naszych przedstawicieli z Krajowego Sekretariatu EiR z kierownictwem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawicielami Rządu RP, które dotyczyły m.in. programu "Opieka 75+", poprawa dostępności usług medycznych dla osób starszych w zakresie leczenia geriatrycznego, uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego oraz programu "Leki 75+".

Jerzy Morawiec