Dziś mamy: wtorek, 23 lipca 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

X WZD Regionu Gorzowskiego wybrało nowe władze na kadencję 2018-2022

Miłym akcentem było wręczenie nagrody „Feniks” 2017 Posłowi RP Jarosławowi Porwichowi „za wierność ideałom” „Solidarności” i ks. Kan. Andrzejowi Szkudlarkowi – kapelanowi Gorzowskiej „Solidarności” za duchowną i moralną opieką nad Związkiem w naszym Regionie  (nagroda przyznawana jest przez Zarząd Regionu raz w roku dla osób, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla NSZZ „Solidarność”).Przyznano również nagrody „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego dla Mariana Czekalika i Waldemara Szajrycha.

W części merytorycznej zapoznano zebranych z wynikami prac Regionalnej Komisji Wyborczej (Anna Forstner-Kluj), a także złożono przez Waldemara Rusakiewicza obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w mijającej kadencji i Regionalnej Komisji Rewizyjnej i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przyjęto uchwały porządkowe:

Uchwała nr 1
IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego ustala, że Zarząd Regionu będzie liczył 21 członków, łącznie z Przewodniczącym.

Uchwała nr 2
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego na podstawie §111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ustala, że upoważnia Zarząd Regionu do określenia liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

Uchwała nr 3
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego ustala, że Regionalna Komisja Rewizyjna będzie wynosiła 5 członków.

Uchwała nr 4
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego ustala, że liczba tur głosowania będzie wynosiła 3.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zarządu Regionu. Jedynym kandydatem był Waldemar Rusakiewicz. Po prezentacji i w wyniku tajnego głosowania, przewodniczącym Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022 został Waldemar Rusakiewicz. Uzyskał poparcie 73 z 76 delegatów.

 Na członków Zarządu Regionu w wyniku przeprowadzonego głosowania zostali nimi:

1.Balcerzak Robert

2. Czarnecki Jan

3. Czerepowicka Grażyna

4. Dudziak Wojciech

5.Dziurłaj Krzysztof

6. Gonerski Krzysztof

7. Grochowski Roman

8. Hańbicki Krzysztof

9. Kot Józef

10.Lewy Artur

11. Majdański Mieczysław

12. Michna Robert

13. Mińczuk Zbigniew

14. Miszczyk Andrzej

15. Morawiec Jerzy

16. Sapór Włodzimierz

17. Sauermann Jarosław

18. Szyrwiński Bernard

19. Tymanowski Marek

20. Wawryniuk Piotr

Również w I turze wybrano członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania zostali nimi:

1. Andrzejczak Andrzej

2. Antonowicz Wiesław

3. Dębska Małgorzata

4. Kępiszak Mariusz

 Ostatnim elementem wyborczym był wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W wyniku przeprowadzonych wyborów postanowiono, że Region Gorzowski reprezentować będą (oprócz przewodniczącego ZR Waldemara Rusakiewicza wchodzącego z klucza w skład delegatów na KZD) Krzysztof Gonerski i Jarosław Porwich .

W ostatniej części obrad odbyła się dyskusja o sprawach istotnych dla funkcjonowania organizacji zakładowych i władz regionalnych Związku.