Dziś mamy: niedzielę, 19 maja 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Posiedzenie Zarządu Regionu

Dyskutowano również o propozycjach zmian w Kodeksie Pracy oraz postępie prac związanych z budową pomnika Witolda Andrzejewskiego. W drugiej części posiedzenia uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. dr hab. Dariusz Rymar oraz Redaktor Radia Zachód Zbigniew Bodnar. Podsumowano mijającą kadencję oraz dyskutowano nad wyzwaniami jakie stoją przed związkiem w nowej kadencji.
Przewodniczący  ZRG Waldemar Rusakiewicz podziękował wszystkim za pracę w mijającej właśnie kadencji i zaprosił do startowania w wyborach do władz regionalnych na nową kadencję (2018-2022). Wybory odbędą się 16 czerwca 2018 r. Szczególne podziękowania złożono na ręce Krzysztofa Hańbickiego, który od 1980 r. aktywnie działa w ZRG.