Dziś mamy: wtorek, 23 lipca 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Wybory w Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

Po sprawozdaniu Przewodniczącego z działalności Rady i odczytaniu protokołu z kontroli działalności Sekcji przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przystąpiono do wyborów. Przewodniczącym Rady Regionalnej Sekcji ponownie został wybrany Jerzy Morawiec. Członkami Rady  Sekcji  zostali  wybrani: Gerlach Aleksander, Kosicki Jan, Jakubowska Maria, Sularz Katarzyna, Pacholak Teresa, Rossa Bożena i Zych Grażyna.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Zwolińskiego Henryka, Klimowicza Henryka, Protockiego Michała Delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów został wybrany Przewodniczący Rady Jerzy Morawiec.


Jerzy Morawiec