Dziś mamy: sobotę, 25 maja 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Obradowała Komisja Krajowa

Wysłuchano informacji z prac Prezydium, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Ochrony Pracy. Stosownymi uchwałami przyjęto wykonanie budżetu za 2017 i  preliminarz na 2018 r. Dyskutowano też o pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
Inne tematy poruszane podczas obrad KK:
- legitymacja elektroniczna,
- ograniczenie handlu w niedzielę,
- wybory na kadencję 2018-2022.

Przyjęto stanowisko w/s polityki klimatyczno-energetycznej. Przedstawiciele sekretariatów branżowych i regionów przekazali informacje o problemach z jakimi aktualnie się borykają.