Dziś mamy: niedzielę, 20 stycznia 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Wybory na nową kadencję w Komendzie PPSP w Sulęcinie

Do Komisji Zakładowej zostali wybrani: Anna Harasimowicz, Daniel Naranowicz, Grzegorz Sochacki, Dawid Trocza. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Paweł Brzeziński, zastępcą Janusz Niewiadomski iBartłomiej Kaczmarek, który wszedł wskład Komisji Rewizyjnej. Delegatem na Walne Zebranie Delegatów  NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego został Sławomir Żyłuk. Wybrano również delegatów na WZD Regionalnej Sekcji Pożarnictwa i zostali nimi: Sławomir Żyłuk, Daniel Naranowicz, Izabela Waszkiewicz i Grzegorz Sochacki. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu  Waldemar Rusakiewicz, który przedstawił informację o działalności Związku w kraju oraz w naszym Regionie.