Dziś mamy: niedzielę, 20 stycznia 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Spotkania z Organizacjami Zakładowymi w Kostrzynie i Międzyrzeczu

W dalszej części spotkań omówiono sytuację w zakładach pracy, projekty ustaw o ograniczeniu handlu w niedzielę i związkach zawodowych, elektronicznych legitymacjach związkowych, służbie zdrowia a także sytuacji w oświacie. W spotkaniu w Międzyrzeczu  uczestniczył Poseł na Sejm RP Jarosław Porwich, który zapoznał zebranych z tematami jakimi aktualnie zajmuje się Sejm RP, oraz Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który mówił od przeprowadzanych inwestycjach miejskich, oświacie a także o planach na przyszłość.