Dziś mamy: sobotę, 20 października 2018r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

10 października obradował Zarząd Regionu

10 października odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”.
Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Regionu przedstawił relację z posiedzenia  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, omówił obchody 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” , przeprowadzoną akcję letnią. W dalszej części posiedzenia Jerzy Krzyżanowski Zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił prezentację „ABC” emerytur i rent, oraz odpowiadał na wiele pytań członków Zarządu Regionu. W sprawach różnych przedstawiono harmonogram spotkań z Komisjami Zakładowymi w naszym Regionie.