Dziś mamy: piątek, 21 września 2018r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktywność to podstawa

IV Sesja IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego

31 sierpnia br. w sali konferencyjne gorzowskiej PGE Elektrociepłownia Gorzów spotkali się delegaci NSZZ „Solidarność” z Regionu Gorzowskiego, żeby podsumować swoją działalność w 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli goście: poseł RP Jarosław Porwich i dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie dr hab. Dariusz Rymar.

Po wprowadzeniu sztandaru delegaci uczcili minutą ciszy pamięć  zmarłych w bieżącym roku Ludzi „Solidarności” m.in. Wojtka Szczepanowskiego. Ksiądz kanonik Andrzej Szkudlarek, kapelan gorzowskiej Solidarności pobłogosławił zebranych oraz mówił o roli i znaczeniu naszego Związku. Poseł RP Jarosław Porwich w swoim wystąpieniu podziękował władzom Regionu za dotychczasową współpracę, deklarował pomoc w osiąganiu celów związkowych, a także bieżące przekazywanie informacji z parlamentu. W dalszej części sesji dr hab. Dariusz Rymar wygłosił referat „ 35. rocznica wielkiej manifestacji patriotycznej  w Gorzowie Wielkopolskim”.

Miłym akcentem było wręczenie nagrody „Feniks” 2016 Henrykowi Jarmołowiczowi za dokumentowanie historii NSZZ „Solidarność” i  Wojciechowi Kusce za reżyserie filmów  o NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego (nagroda przyznawana jest przez Zarząd Regionu raz w roku dla osób, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla NSZZ „Solidarność”). Kolejnym punktem WZD było sprawozdanie przewodniczącego ZR Waldemara Rusakiewicza, który mówił m.in. o rozwoju, szkoleniach, działaniach Regionalnej Sekcji Młodych, współpracy ze stroną niemiecką w ramach MRZZ „Viadrina”, ograniczeniu handlu w niedzielę, obchodach 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, wypoczynku letnim organizowanym corocznie przez ZR, Radzie Dialogu Społecznego, pomocy prawnej, a także o Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych (ZR jest współorganizatorem obchodów). W kolejnym punkcie omówiono sytuację w zakładach pracy m.in. w Bordnetze, Enea . W wyniku dyskusji i pojawiających się wniosków przyjęto uchwałę w sprawie sytuacji . Na zakończenie przewodniczący Waldemar Rusakiewicz podziękował za dotychczasowego zaangażowanie poszczególnych organizacji związkowych i zaapelował o jeszcze większą aktywność, która ma bezpośrednie przełożenie na  skuteczność.

Uroczystości rocznicowe kontynuowano o godz.16.00  na Placu Katedralnym przy Białym Krzyżu Solidarności, gdzie odbyła się polowa Msza święta. Liturgii przewodniczyli Kapelan Gorzowskiej Solidarności ks. Andrzej Szkudlarek i Proboszcz Gorzowskiej Katedry ks. Zbigniew Kobus. Pożar Katedry uniemożliwił świętowania Dnia Solidarności i Wolności wewnątrz świątyni, dlatego zbudowano na placu ołtarz polowy i tam modlono się w intencji  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w 37 rocznicę jego narodzin, oraz za uczestników największej w historii Gorzowa Wlkp. manifestacji jaka odbyła się w stanie wojennym 31.08. 1982 r. Podczas Mszy poświęcono imitację katedralnej kopuły zwieńczonej iglicą zdjętą po pożarze z wieży katedralnej, której konstrukcja nawiązuje do spalonej kopuły wieży katedralnej. Od dziś imitacja kopuły będzie przypominała wszystkim, którzy odwiedzą Plac Katedralny o wydarzeniach z 1.07.2017 r. (pożar Katedry). Na zakończenie uroczystości  złożono wieńce, kwiaty, zapalono znicze przy Krzyżu Solidarności, oraz odśpiewano  Hymn oraz „Boże Coś Polskę”.