Dziś mamy: piątek, 21 września 2018r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Spotkanie emerytów Solidarność- Verdi

Referent z NSZZ "Solidarność" przedstawił m.in. obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku minimalną stawkę za godzinę pracy jak i minimalną płacę, oraz problemy jakie w związku z tym występują ze strony pracodawców, przywróceniu wieku emerytalnego, stanowisko Komisji Krajowej ws. bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów, stanowisko Rady KS EiR NSZZ "Solidarność" w sprawie pozbawienia części emerytów górniczych bezpłatnego deputatu węglowego.
Natomiast kolega ze Związku Zaw. Ver.di oprócz innych działań związku omówił realizację przez rząd niemiecki żądania ujednolicenia minimalnej stawki za godzinę dla całych Niemiec oraz zrównanie emerytur i rent w landach wschodnich z landami zachodnimi.
W części historyczno - turystycznej spotkania zwiedziliśmy w Rüdersdorf kopalnię odkrywkową wapnia z XIII w. którą planuje się eksploatować do roku 2062.
W Neuhardenberg zwiedziliśmy zamek z połowy XIVw  i przy zamkowy teren parkowy oraz kościół zbudowany w latach 1802 - 1809 na fundamentach poprzedniego spalonego kościoła.

                                 Przewodniczący Rady RS EiR
                                    Jerzy Morawiec