Dziś mamy: niedzielę, 22 lipca 2018r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

35 lat temu powstała w Gorzowie RKW

Opozycja demokratyczna – a przynajmniej jej początki – w Gorzowie, można datować na drugą połowę lat 70 ubiegłego stulecia. Jednakże większy zasięg i rozmiar przybrała w latach 80-tych, a szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego.

 

Wtedy to wiele załóg gorzowskich przedsiębiorstw podjęło strajk okupacyjny. Najgłośniejsze i największe miały miejsce w Stilonie i Zakładach Mechanicznych Ursus. Z opozycją demokratyczną w regionie gorzowskim nieodmiennie łączą się nazwiska Zbigniewa Bełza, Stefanii Hejmanowskiej, Stanisława Żytkowskiego czy Edwarda Borowskiego. Ten pierwszy czyli Zbigniew Bełz pojawił się podczas 3-dniowego strajku  po wprowadzeni stanu wojennego w Stilonie…. Regionalna Komisja Wykonawcza przejęła rolę Zarządu Regionu z roku 1980-81. Pierwszym jej Przewodniczącym został Zbigniew Bełz. RKW funkcjonowała do roku 1989.