Dziś mamy: poniedziałek, 25 czerwca 2018r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

19.06.2017 Obradowała WRDS Województwa Lubuskiego

Tematyka obrad WRDS:

1. Przyjęcie uchwałyWRDS w sprawie zmian w  składzie Prezydium WRDS. W składzie Prezydium  nastąpiła zmiana. Artura Malca zastąpił Henryk Wożniak, obaj panowie reprezentują Związek Pracodawców RP.

2. Informacja na temat przyjętych Stanowisk WRDS oraz Stanowisk Prezydium WRDS. Pod tym punktem ukryty został temat związany z Administracją Skarbową. Temat wywołany na ostatnim posiedzeniu WRDS, bardzo drażliwy, związany z miejscami pracy w Gorzowie i Zielonej Górze. Przyjęte przez różne gremia stanowiska, wzajemnie się wykluczają.  Próba dyskusji w tym temacie zastała ucięta przez Przewodniczącego WRDS Janusza Jasińskiego i Wojewodę Władysława Dajczaka.  J. Jasiński podkreślił, że Rada nie jest władna w tym temacie i powinniśmy poczekać na mądre decyzje. Ciekawostka- Rada nie powinna zajmować  stanowiska w tym temacie, a Prezydium Rady nie mając do tego prawa zajęło 2 stanowiska dotyczące Administracji Skarbowej. Ostatnio nawet Sejmik Wojewódzki zajął się tą tematyką… W.Dajczak podkreślił, że ten temat jest wykorzystywany politycznie, i służy niektórym środowiskom do antagonizowania północy z południem. Jest to szkodliwe dla Naszego Województwa. Dyskutować jak najbardziej można, ale przyjmowanie stanowisk w tym temacie jest bezcelowe, nie ma jeszcze docelowych rozwiązań. Tym samym Rada „schowała głowę w piasek”, i udaje, że nie ma problemu.

3. Szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim.Prelegenci przedstawili swoje prezentacje i opinie w sprawie odbudowy rangi szkolnictwa zawodowego. Licea są nieefektywne, „produkują bezrobotnych”. Trzeba odwrócić proporcje na rzecz szkolnictwa zawodowego- branżowego. Reforma oświaty służy między innymi temu celowi. Do realizacji ambitnych celów szkolnictwa zawodowego potrzebna jest szersza współpraca z pracodawcami.


4. Sprawy różne. Przedstawiciele z Gorzowa Wlkp. kolejny raz zaproponowali, by następne posiedzenie Rady odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Poruszono też problem miejsc parkingowych (ich braku) dla przyjezdnych członków Rady. Zasugerowano by głównym tematem następnego spotkania były patologiczne stosunki pracy-umowy śmieciowe. Wskazane byłoby sprawdzenie jaka jest skala tego zjawiska w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim.