Dziś mamy: sobotę, 16 października 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

O rozwoju związku w Regionie Gorzowskim

Spotkanie miało charakter roboczy, dotyczyło głównie tematyki rozwoju związku w naszym regionie poprzez działania mające na celu tworzenie organizacji związkowych w zakładach pracy, w których nie ma NSZZ "Solidarność", a także poprzez zwiększenie uzwiązkowienia w działających już organizacjach związkowych.

Prezydium zdecydowało o przedstawieniu członkom Zarządu Regionu Gorzowskiego na najbliższym posiedzeniu propozycji powołania w naszym regionie Zespołu ds. Rozwoju Związku oraz Sekcji Młodych.