Dziś mamy: wtorek, 25 lutego 2020r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Zmarł ks. Witold Andrzejewski, kapelan Solidarności

Urodzony w Kownie 5 kwietnia 1940 roku. Syn Jadwigi z domu Kożuchowskiej i Witolda Andrzejewskiego zamordowanego w Katyniu. Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej, zagrał w około 50 sztukach. W roku 1966  zrezygnował  z  aktorstwa  i wstąpił  do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu.  Po 6 latach studiów, 18 czerwca 1972 r., otrzymał  święcenia kapłańskie  z  rąk  biskupa gorzowskiego  ks. Wilhelma Pluty.

Przez pierwszych 7 lat  był wikariuszem  parafii  Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp., organizując Duszpasterstwo Akademickie. Uczył młodzież  nie  tylko  społecznej  myśli  Kościoła Katolickiego,  ale też rozwijał  myśl  patriotyczną. Organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami w kraju, Poprzez wykłady prowadzone przez niezależnych wykładowców, młodzież poznawała zakazane przez władze PRL fakty historyczne, ubogacała się duchowo poprzez studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych, a także poznając zagadnienia z psychologii, socjologii, ekonomii. Współtworzył opozycyjne środowisko w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozpowszechnianie niezależnej prasy oraz książek z drugiego obiegu. W tym okresie współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatelaoraz z Ruchem Młodej Polski.

Od roku 1980 ściśle związany z NSZZ Solidarność, był kapelanem „SOLDARNOŚCI” Regionu Gorzów Wielkopolski. W okresie Stanu Wojennego tj. 13. grudnia 1981 roku odczytał z ambony list protestacyjny wszystkich proboszczów Miasta, skierowany do władz politycznych i wojskowych, potępiający stan wojenny. W latach 1982–1989 odprawiał Msze święte za Ojczyznę w gorzowskiej Katedrze w intencji prześladowanych za działalność niepodległościową, podczas których głosił patriotyczne kazania. Współorganizował pomoc rodzinom skazanych i internowanych, odwiedzał ich w więzieniu. Mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego udzielał wsparcia duchowego i materialnego.

Ks. Prałat Witold  Andrzejewski był cenionym w kraju rekolekcjonistą. Od roku 1983 inicjator i organizator pieszych Pielgrzymek do Częstochowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości. Jego 40-letnie bogate doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne zaangażowanie w sprawy Polski stawiają go jako wzór do naśladowania. Cała jego działalność patriotyczna, wychowawcza, a także społeczna była zwalczana przez Służbę Bezpieczeństwa. Jego działalność duszpasterska pozwoliła wychować wiele pokoleń młodzieży na prawdziwych patriotów i katolików. Jego życiowa postawa spowodowała, że jest, nie tylko dla mieszkańców województwa lubuskiego, wzorem i autorytetem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 lutego 2015 roku w Gorzowie Wielkopolskim.