Dziś mamy: niedzielę, 09 sierpnia 2020r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

30 rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki

Legendarny kapelan „Solidarności” ks. prałat Witold Andrzejewski przypomniał, że z ks. Popiełuszką spotykali się wielokrotnie oraz przypomniał dzień pogrzebu ks. Jerzego. Podczas Mszy św. przewodniczący gorzowskiej „Solidarności” Jarosław Porwich odczytał dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Dekret złożono w darze dla gorzowskiej katedry. Na ołtarzu gorzowskiej fary ustawione były relikwie błogosławionego. Nabożeństwo zakończyło się złożeniem kwiatów  pod obrazem ks. Jerzego Popiełuszki.