Dziś mamy: sobotę, 23 stycznia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

MAMY NOWE WŁADZE REGIONU NA KADENCJĘ 2014-2018 (fotorelacja)

ZAKOŃCZYŁO SIĘ IX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU GORZOWSKIEGO.

Spośród 106 uprawnionych delegatów, obecnych w początkowej części obrad było 98. Po wprowadzeniu sztandaru Zarządu Regionu, uczczeniu minutą ciszy zmarłych w kadencji 2010-2014 Ludzi Solidarności i powitaniu zaproszonych gości, słowo do delegatów wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Stefan Regmunt.

Dokonano wyboru Prezydium WZD, w skład którego weszli: Krzysztof Gonerski, Łukasz Pluskota oraz Waldemar Rusakiewicz, a także protokólantów i poszczególnych komisji.

Głos zabrali zaproszeni goście. W kolejności: Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch,Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim dr hab. Dariusz Rymar,Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Marcin Stefaniak,Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak, Kapelan NSZZ „Solidarność” ks. prałat Witold Andrzejewski. Odczytano również listy do delegatów odczytane przez osoby zaproszone, które nie mogły uczestniczyć w IX WZD – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz Poseł RP Elżbiety Rafalskiej, członka Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

W części merytorycznej zapoznano zebranych z wynikami prac Regionalnej Komisji Wyborczej (Anna Forstner-Kluj), a także złożono obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w mijającej kadencji (Jarosław Porwich) i Regionalnej Komisji Rewizyjnej (Wiesław Szydełko).

Po dyskusji nad sprawozdaniami i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przyjęto uchwały porządkowe:

Uchwała nr 1
IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego ustala, że Zarząd Regionu będzie liczył 25 członków, łącznie z Przewodniczącym.

Uchwała nr 2
IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego na podstawie §111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ustala, że upoważnia Zarząd Regionu do określenia liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

Uchwała nr 3
IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego ustala, że Regionalna Komisja Rewizyjna będzie wynosiła 5 członków.

Uchwała nr 4
IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiegoustala, że liczba tur głosowania będzie wynosiła 3.

 

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zarządu Regionu. Jedynego kandydata zgłosił - w imieniu swojej organizacji (podjęła stosowną uchwałę) – Leszek Szyszłowski, delegat reprezentujący Organizację Międzyzakładową przy PGE GiEK S.A. w Gorzowie Wielkopolskim. Po krótkiej prezentacji i w wyniku tajnego głosowania, przewodniczącym Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014-2018 został Jarosław Porwich z Organizacji Międzyzakładowej przy ZWCh „Stilon” S.A. w Gorzowie Wielkopolskim. Uzyskał poparcie 80 z 94 delegatów.

Zgłoszono 30 kandydatów (na ustalone 24 miejsca) na członków Zarządu Regionu. W wyniku przeprowadzonego głosowania zostali nimi:

1. Balcerzak Robert – przew. Sekcji Prac. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (Gorzów)

2. Marianna Bury – (§ 50 pkt 2 lit. b Statutu NSZZ „S”-  Strzelce Krajeńskie

3. Czarnecki Jan – (Arctic Paper – Kostrzyn nad Odrą)

4. Czerepowicka Grażyna – (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Gorzów)

5. Dudziak Wojciech – (Miejski Zakład Komunalny - Kostrzyn nad Odrą)

6. Gonerski Krzysztof – (Enea – Gorzów)

7. Gronowska Gabriela – (Międzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania – Gorzów)

8. Grontkowski Andrzej – (PEKAES – Słubice)

9. Hańbicki Krzysztof – (koło terenowe b. Pracowników PPGR – Rzepin)

10. Heba Krystyna – przew. Sekcji Domów Pomocy Społecznej (Rokitno)

11. Kot Józef  – (PPHU Drewit – Witnica)

12. Kozłowska Renata - (Międzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania – Drezdenko)

13. Morawiec Jerzy – (Sekcja Emerytów i Rencistów – Gorzów)

14. Pankiewicz Marzena– (Sekcja Ochrony Zdrowia – Kostrzyn nad Odrą)

15. Pilczuk Beata – (Dom Pomocy Społecznej – Tursk)

16. RusakiewiczWaldemar – (Stilon – Gorzów)

17. Sapór Włodzimierz – (Międzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania – Drezdenko)

18. Sauermann Jarosław – (Victaulic Polska – Drezdenko)

19. Steltmann Sławomir – (Poczta Polska – Gorzów)

20. Stroiński Andrzej – (Essel Propack – Międzyrzecz)

21. Szadura Beata – (Szpital Publiczny – Międzyrzecz)

22. Szyrwiński Bernard – (Zakłady Drzewne – Dobiegniew)

23. Tymanowski Marek – (Bordnetze – Gorzów)

24. Wiliński Marcin – (Meprozet – Stare Kurowo)


Ponadto kandydowali jeszcze: Zbigniew Bujel (MZK Gorzów), Leszek Szyszłowski (GiEK S.A. Gorzów) oraz Małgorzata Dębska, Gabriel Fajfer, Marek Gabrysiak i Artur Lewy (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie), którzy nie uzyskali odpowiedniej ilości głosów.

Również w I turze wybrano członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania zostali nimi:

1. Antonowicz Wiesław (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Gorzów)

2. Bogusławski Piotr (Enea – Gorzów)

3. Domagalska Ewa (§ 50 pkt 2 lit. b Statutu NSZZ „S”- Gorzów)

4. Kępiszak Mariusz (Enea – Gorzów)

5. Szyszłowski Leszek (PGE GiEK S.A. Gorzów)

 Ostatnim elementem wyborczym był wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W wyniku przeprowadzonych wyborów postanowiono, że Region Gorzowski reprezentować będą (oprócz przewodniczącego ZR Jarosława Porwicha wchodzącego z klucza w skład delegatów na KZD) Krzysztof Gonerski (Enea – Gorzów) i Waldemar Rusakiewicz (ZWCh „Stilon” S.A.).

W ostatniej części obrad odbyła się dyskusja o sprawach istotnych dla funkcjonowania organizacji zakładowych i władz regionalnych Związku, w wyniku której przyjęto następujące uchwały oraz stanowisko:

Uchwała nr 5

IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego zobowiązuje wybrany Zarząd Regionu na kadencję 2014-2018 do podjęcia prawem dozwolonych działań umożliwiających wypłacenie zaległych wynagrodzeń należnych pracownikom Szpitala w Kostrzynie nad Odrą.

Uchwała nr 6

IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego zobowiązuje wszystkie organizacje związkowe do składania do Zarządu Regionu sprawozdań finansowych(bilans zysku i strat) za każdy rok obrachunkowy w terminie do 10 lipca każdego roku począwszy od rozliczeń za rok 2014. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi, Zarząd Regionu zastosuje procedury przewidziane postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność”.

Uchwała nr 7

IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego zobowiązuje Zarząd Regionu do czynnego wsparcia członków NSZZ „Solidarność” ubiegających się o mandat w zbliżających się wyborach samorządowych. Warunkiem wsparcia poszczególnych kandydatów jest uzyskanie pozytywnej opinii przez wadzę regionalną Związku.

Stanowisko nr 1

IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego stanowczo protestuje przeciwko wyprzedawaniu polskiej ziemi obcokrajowcom. Polscy rolnicy stając do przetargu zakupu ziemi są bez szans w konkurencji z bogatymi zagranicznymi nabywcami.

Fotorelacja z IX Walnego Zebrania Delegatów w naszej Galerii - tutaj