Dziś mamy: środę, 08 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Prezydium

 

     
   
Waldemard Rusakiewicz

WALDEMAR RUSAKIEWICZ - PRZEWODNICZĄCY ZRG

W latach 80-tych działacz opozycji antykomunistycznej (Młodzieżowy Ruch Oporu, Ruch Młodzieży Niezależnej). W latach 1991-2006 przewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Włókien Chemicznych "Stilon" S.A. w Gorzowie Wielkopolskim. 1998-2002 kierował gorzowską "Fundacją dla Solidarności". Założyciel i członek Rady Nadzorczej SKOK w ZWCh „Stilon” (2007-obecnie).
Wieloletni członek Zarządu Regionu. W kadencjach 1992-95 i 2014-2018 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku ( 2014-2015).  14 grudnia 2015 r. wybrany Przewodniczącym Zarządu Regionu Gorzowskiego. Członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz budowy pomnika konnego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności a w 2014 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Bezpartyjny. Żonaty, córka Marta.

   
 
 
   

GRAŻYNA CZEREPOWICKA - SEKRETARZ

Od 1983 roku pracuję w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. W 1992 roku wstąpiłam w szeregi NSZZ „Solidarność”. Trzecią kadencję jestem Delegatem na WZD Regionu Gorzowskiego. Ponadto drugą kadencję pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PWiK Sp. z o.o.. Jestem również członkiem „Fundacji dla Solidarności” i członkiem Prezydium Z.R.. Drugą kadencję sprawuję jako członek Zarządu Regionu. Bezpartyjna. Mąż Jarosław, córka Paulina.

   
 

JAN CZARNECKI - CZŁONEK

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego Komisji Zakładowej przy Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych w 1988 r.
- członek Zarządu Regionu Gorzów od 1989 r. -  9 kadencja
- delegat na Zjazd Krajowy 1992-1995
- przewodniczący Komisji Zakładowej Arctic Paper Kostrzyn S.A. – 5 kadencja
- wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Papierniczego -3 kadencja
- członek Krajowej Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego – 2 kadencja
- członek Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Papierniczego Arctic Paper S.A.
- żonaty, trzech dorosłych synów, troje wnucząt
- bezpartyjny, mgr inż. Mechaniki i Budowy Maszyn.

   

WŁODZIMIERZ SAPÓR - CZŁONEK

Włodzimierz Sapór lat 52, od urodzenia związany z Drezdenkiem. Żonaty, dwójka dzieci, od 1988 nauczyciel w szkole podstawowej, a następnie gimnazjum. Obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Gimanzjum nr 1 im. Józefa Nojego w Drezdenku.
Członek NSZZ Solidarność od 1989 roku. Współzałożyciel Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania w Drezdenku. Od 10 lat przewodniczący MKOiW  NSZZ Solidarność w Drezdenku, która skupia 182 członków na 300 pracowników oświaty.
Radny 4 kadencji Rady Miejskiej w Drezdenku.

   

MAREK TYMANOWSKI - CZŁONEK

Wiek 46 lat, doświadczenie zawodowe - 31 lat stażu pracy.
Aktywna praca w NSZZ "Solidarność" od 1997 roku.
Doświadczenie w pracy zwiazkowej i społecznej:

  • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.
  • Członek Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność"
  • W-ce Przewodniczący Europejskiej Rady Pracowniczej Koncerny Sumitomo Elektric Bordnetze GmbH.
  • Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
  • Ławnik Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Żonaty, dwoje dzieci: Bartek 19 lat, Mateusz 13 lat.