Dziś mamy: niedzielę, 05 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

9 - 10 lipca 2010 roku - Seminarium we Frankfurcie nad Odrą

Uczestnikami byli przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Regionów Gorzów Wlkp i Zielona Góra oraz Niemieckich Związków Zawodowych m.in DGB, Verdi, organizacją zajmowała się tradycyjnie "Kowa" biuro kooperacji świata nauki i pracy, z Frankfurtu.
Organizatorzy seminarium zaproponowali zmianę formuły prowadzenia zajęć, oprócz tradycyjnych wykładów, była też praca w grupach. Uczestnicy mieli szansę wykazać się inwencją przedstawiając struktury organizacyjne związków zawodowych w  swoich krajach. Na spotkaniu zaprezentowano powstającą w Berlinie przy DGB poradnię udzielającą porad dla pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech.. Przedstawiciele MRZZ "Viadrina" Bogusław Motowidełko i Volker Kulle przedstawili swoje doświadczenia z pracy MRZZ działającej od 1996 roku. W spotkaniu uczestniczyła Joanna Stępień  przedstawicielka "Stowarzyszenia Środkowa Odra" zajmującego się wsparciem finansowym kooperacji transgranicznych. Spotkanie zakończyło pierwszą serię spotkań,  w związku z czym uczestnicy podsumowali dotychczasowe spotkania i zaproponowali tematy następnych spotkań:

  1. swobodny przepływ pracowników pomiędzy państwami
  2. współpraca branżowa (na pozytywnym przykładzie współpracy firm transportowych)

Poprzednie seminarium "Kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej i w Niemczech" odbyło się 11-12 czerwca. Omawiano tam systemy oświatowe w Niemczech i w Polsce, jednym z prelegentów był m.in Kurator Oświaty Roman Sondej. Omówiono także perspektywy kształcenia w obu krajach, oraz wytyczne Unii Europejskiej w kwestii kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Opracowała:

Marianna Bury - członek MRZZ Viadrina