Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego w kadencji 2010-2014

Programem zebrania było min.:

 • prezentacja czlonków ZRG NSZZ "Solidarność"
 • dyskusja dotycząca funkcjonowania ZRG NSZZ "Solidarność"
 • wybór i podjęcie uchwały ws. powołania Przezydiun ZRG NSZZ "Solidarność"
 • podjęcie uchwały ws. zatrudnienia członków władzy wykonawczej
 • wybór i podjęcie uchwały ws. powołania członków do Międzyregionalnej Rady Związków zawodowych "VIADRINA"
 • podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego
 • wybór i podjęcie uchwały ws. powołania członków Rady Regionalnej Funduszu Strajkowego
 • informacja i dyskusja dotycząca obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"
 • podjęcie uchwały ws. wystąpienia do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" o nadanie tytułów "Zasłużony dla NSZZ Solidarność"
 • w sprawach różnych omówiono sytuację w zakładach pracy naszego regionu, seminarium polsko-niemieckie we Frankfurcie.

Zarząd Regionu Gorzowskiego powołał Prezydium w składzie:

 • Waldemar Rusakiewicz - wiceprzewodniczący-skarbnik
 • Sławomir Steltmann - sekretarz
 • Grażyna Czerepowicka - członek
 • Zbigniew Szydłowski - członek
 • Wojciech Śliwiński - członek
 • Marek Tymanowski - członek