Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

10 czerwca 2010 roku obradowało Prezydium Zarządu Regionu

Omówiono przygotowania do sprawozdawczo-wyborczego VIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego (m.in. przyjęto propozycje składów osobowych Prezydium, protokolantów oraz Komisji; ustalono listę zaproszonych gości), zapoznano się z decyzją Kapituły Honorowej powołanej do wytypowania zasłużonych działaczy Związku do odznaczeń, omówiono problemy dotyczące Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, a także stan przygotowań do wydania książki Dariusza A. Rymara „NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzowskim w latach 1980-1982”.