Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

02 czerwca 2010 roku posiedzenie Zarządu Regionu

Członkowie Zarządu Regionu podjęli uchwały:

 • powołującą Kapitułę Honorową w składzie: ks. prałat Witold Andrzejewski (Przewodniczący), Jan Czarnecki, Krzysztof Gonerski, Stefania Hejmanowska, Tadeusz Horbacz, Jerzy Ostrouch, Jarosław Porwich, Marek Rusakiewicz, Waldemar Rusakiewicz i Dariusz Rymar, której zadaniem jest przygotowanie imiennych wniosków o nadanie odznaczeń i medali związkowych, państwowych i samorządowych zasłużonym członkom i sympatykom NSZZ „Solidarność”, a także wyróżnień dla osób oraz podmiotów ściśle współpracujących ze Związkiem.
 • powołującą Komitet Organizacyjny obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzowskim w składzie: Andrzej Andrzejczak, Krzysztof Gonerski, Jarosław Porwich, Waldemar Rusakiewicz, Sławomir Steltmann, Zbigniew Szydłowski i Marek Tymanowski. Zadaniem Komitetu jest wypracowanie programu, przygotowanie techniczno-organizacyjne oraz sprawowanie nadzoru nad uroczystościami i imprezami.
 • przyjmującą sprawozdanie Zarządu Regionu z działalności w kadencji 2006-2010, celem przedłożenia na sprawozdawczo-wyborczym VIII Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego.
 • zatwierdzającą sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.
 • zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2009 zawierające bilans, rachunek wyników i informację dodatkową.

Zapoznano się również z informacjami dotyczącymi:

 • uroczystości beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki
 • Polsko-niemieckiego seminarium we Frankfurcie „Kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej, Polsce i w Niemczech“
 • szkoleń zaplanowanych na czerwiec br.
 • ogólnopolskiej akcji NSZZ Solidarność – „Zorganizowani mają lepiej”
 • Akademii Solidarności
 • przebiegu posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (Warszawa – 26 maja 2010).