Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Obradowała Krajówka

Podczas dyskusji poruszono wiele ważnych problemów naszego kraju. Przedstawiono informację o sytuacji na terenach dotkniętych powodzią i działań pomocowych podejmowanych przez struktury „Solidarności”.
Komisja Krajowa przyjęła również stanowisko w sprawie przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, którego wskaźnik powinien wynosić nie mniej niż 5,3 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę powinno natomiast w 2011 roku wynosić 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to jest: 1 500 zł brutto.
W ramach działań na rzecz poprawy warunków zatrudnienia pracowników, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadziła już trzecią edycję konkursu, w którym przyznawano certyfikaty dla zakładów pracy przestrzegających przepisów prawa pracy, w szczególności – prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Do konkursu mogły być zgłoszone wszystkie zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez NSZZ „Solidarność”. Chodzi głównie o stosowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i standardów pracy oraz zapewnianie pracownikom możliwości reprezentacji własnych interesów. 16 zakładów pracy wyróżnionych certyfikatem „Firma Przyjazna Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat.
Jarosław Kaczyński, kandydat na Prezydenta RP, który przybył na posiedzenie podziękował za poparcie udzielone mu przez Komisję Krajową NSZZ „S” podkreślając, że realizacja programu Polski Solidarnej będzie jego priorytetem. Odwołał się do raportu Praca Polska 2010 przygotowanego przez Komisję Krajową, który ilustruje skalę rozwarstwienia społecznego i inne bolączki naszej rzeczywistości. Kandydat na Prezydenta podkreślał jak ważną sprawą jest zakończenie wojny polsko-polskiej, która uniemożliwia merytoryczną dyskusję o przyszłości naszego kraju.
W posiedzeniu Komisji Krajowej uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego Jarosław Porwich.