Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Posiedzenie Zarządu Regionu - 23 Kwietnia 2010 r.

Dyskutowano również o  wyborach w zakładowych organizacjach związkowych, polsko-niemieckim seminarium we Frankfurcie (7-8 maja br.) oraz potrzebie organizacji jeszcze w tej kadencji szkoleń związkowych m.in. ABC związkowca i dotyczącego funkcjonowania Rad Pracowników. Podczas posiedzenia ZR, które odbyło się w Choszcznie, rozmawiano także na temat wyjazdu na warszawskie uroczystości związane z Beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki (6 czerwca br.).