Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Wybory w Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

Na 62-letniego Przewodniczącego najprężniejszego Koła funkcjonującego przy ZWCh Stilon głos swój oddali wszyscy uczestniczący w zebraniu delegaci.