Dziś mamy: niedzielę, 05 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Ogólnopolska Pielgrzymka Solidarności

Dzień I - 06 kwietnia 2010 r.

Uczestnicy Pielgrzymki dotarli do Wiednia. Udali się na wzgórze Kahlenberg, znane każdemu Polakowi jako miejsce początku potężnej szarży husarii Sobieskiego podczas odsieczy wiedeńskiej. Zwiedzili kościół Św. Józefa, w którym12 września 1683 roku odprawiana była msza święta w przeddzień Odsieczy Wiedenskiej. Po tej mszy św. odbyła się ostatnia narada wojenna, po której Jan III Sobieski wydał rozkaz decydującej bitwy.

Dzień II - 07 kwietnia 2010 r.

Dzień ten pielgrzymi spędzili w Wenecji, W Bazylice św. Marka Ks. Kanonik Zbigniew Samociak odprawił mszę świętą w intencji pielgrzymów. Bazylika ta to najcenniejszy i najwspanialszy zabytek sakralny Wenecji, obiekt zachwytu znawców sztuki i rzesz turystów z całego świata. Sławny dzięki swej oryginalności, historii, pięknu i bogactwu artystycznemu.

Dzień III - 08 kwietnia 2010 r.

Pielgrzymi rano wyjechali z Wenecji, żeby przez Bolonię, która podczas II wojny światowej wyzwolona została przez II Korpus Wojska Polskiego pod dowódctwem Generała Andersa, dotrzeć do Asyzu. Zwiedzili okolice i Bazylikę św. Franciszka, gdzie wzieli udział w Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Kanonika Zbigniewa Samociaka. W godzinach wieczornych dotarli na nocleg do Anzjo (60 km od Rzymu), skąd rano wyruszą na Monte Cassino.

Dzień IV - 09 kwietnia 2010 r.

Już po godzinie 10.00 Pielgrzymi pojawili się w Klasztorze Benedyktów na wzgórzu Monte Cassino. Następnie przeszli na cmentarz poległych w maju 1944 roku 1058 żołnierzy polskich, którzy zdobyli wzgórze. Po odśpiewaniu "Czerwonych maków" złożyli wieniec przywieziony z Polski i zapalili biało-czerwone znicze. Również na cmentarzu ks. kanonik Zbigniew Samociak zwyczajowo odprawił Mszę świętą. Miejsce celebry udekorowano dużym transparentem Solidarności Gorzowskiej. Mszę św. zakończono odśpiewaniem "Boże coś Polskę". Było bardzo wzruszająco.
W godzinach popołudniowych Pielgrzymi udali się do Rzymu. Zwiedzali katakumby św. Kaliksta, w których na przestrzeni 300 lat (między II a V wiekiem) pochowano 500 tysięcy pierwszych Chrześcijan, w tym 16 papieży.
Ostatnim punktem dnia było zwiedzanie Bazyli św. Pawła za Murami.

Dzień V - 10 kwetnia 2010 r.

Już po godzinie dziewiątej u wrót do Bazyliki św. Piotra dotarła do pielgrzymów informacja o tragedii lotniczej w Smoleńsku, która wywolała szok i wielkie wzruszenie. W uroczystej Mszy św,. w Bazylice św. Piotra dla pielgrzymów Solidarności, której przewodniczył Kardynał Zenon Grochlewski,  modlono się w intencji ofiar i ich rodzin.