Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Prezydianci w siedzibie Komisji Krajowej

Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji w związku oraz planach na przyszłość, dyskutowano nad proponowanymi przez Rząd RP niekorzystnymi zmianami w prawie pracy. Spotkanie trwało ok 2 godzin.

Prezydium ZRG spotkało się również w Dziale Szkoleń z trenerami związkowymi Elżbietą Wielg oraz Agnieszką Kuraś-Steczyńską. Rozmowy dotyczyły programu i tematyki szkoleń na rok 2011, ze strony gorzowskich prezydiantów padł wniosek by poszerzyć ofertę szkoleń dla członków związku naszego regionu.

Członkowie Prezydium ZRG zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy "Droga do Wolności". Opowiada ona o historii lat 1956-1989, o powstaniu NSZZ "Solidarność", która narodziła się na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Wystawa przedstawia ludzi, którzy starali się urzeczywistnić marzenia o suwerenności, Polaków żyjących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Im wszystkim poświęcona jest ta wystawa. Więcej o wystawie można przeczytać na www.ecs.gda.pl.

Relację przygotował: Sławomir Steltmann