Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

26-27 listopada 2010 roku seminarium w Słubicach

Pierwszym prelegentem była przedstawicielka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie pani dr Barbara Krzyśków. Przedstawiła regulacje UE w/s BHP poprzez Traktat Lisboński oraz Dyrektywy Socjalne, Ramowe oraz szczegółowe, w prawodawstwie polskim sprawy te reguluje Konstytucja oraz Kodeks Pracy i Polskie Normy PN. Realizację dyrektyw i zaleceń UE w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy w Niemczech przedstawił Ernst-Friedrich Pernack z Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej, Kobiet i Rodziny Brandenburgii, Wydział ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Praktyczne aspekty spraw BHP przestawił były członek rady zakładowej zakładów "ArcelorMittal" (był Eko-Stal) pan Horst Sallani. Swój referat uzupełnił pokazem multimedialnym przedstawiającym warunki pracy w firmie. Przeprowadzanie są akcje informacyjne i szkoleniowe z dziedziny BHP, w zakładzie jest 90 % uzwiazkowienie. Drugiego dnia seminarium, badania nad nastawieniem pracowników do bezpieczeństwa w pracy przedstawił pracownik DGB-Index Gute Arbeit Ralf Stuth. O realizacji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy opowiadał Artur Jóźwiak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Punktem kończącym seminarium była wyzyta w zakładzie "Conergy" we Frankfurcie n/O. Firma jest najnowocześniejszą fabryką kolektorów słonecznych na świecie, dziennie produkuje około 3 tys kolektorów, pracuje tam około 500 pracowników, wykorzystano najnowocześniejszą technologię, warunki BHP zrobiły bardzo pozytywne wrażenie na uczestnikach. Firma istnieje ponad cztery lata, pracownicy pracują w systemie dwuzmianowym, po 12 godzin.

Relację przygotowała Marianna Bury