Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Szkolenie dla działaczy związkowych

Projekt dotyczy wzmocnienia potencjału NSZZ „Solidarność” poprzez podniesienie kompetencji członków i pracowników związku wszystkich szczebli uczestniczących w procesie dialogu społecznego i jest realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z regionami: Podlaskim, Dolnym Śląskiem, Warmińsko-Mazurskim oraz Mazowszem.
Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach środków EFS POKL V w ramach działania 5, poddziałania 2.

Tematy szkolenia:
1. Prawo wewnątrz związkowe
2. Uprawnienia KZ
3. Zakładowe źródła prawa pracy
4. Konflikty i spory

Miejsce szkolenia: siedziba ZR, ul. Borowskiego 31, Gorzów Wlkp.

Terminy szkolenia (szkolenie składa się z dwóch części):
1) 25 i 26 listopada
2) 9 i 10 grudnia

Godziny szkolenia:  9.00-15.00.

W ramach zajęć zapewniony będzie posiłek obiadowy.

Zgłoszenia prosimy dokonywać pocztą elektroniczną na adres: solidarność.gorzow@op.pl lub telefonicznie pod numer 95 7224908 w terminie do dnia 24.11.2010 r.