Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego

W części roboczej zebrania członkowie ZRG na początku przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego ZRG Jarosława Porwicha porządek obrad a następnie przyjęli protokół z posiedzenia ZRG NSZZ „Solidarność” z dnia 22 września 2010 r.
Przewodniczacy ZRG przedstawił informację z prac Prezydium Zarządu Regionu oraz wydarzeń jakie miały miejsce od poprzedniego posiedzenia ZR, uczestnicy zebrania usłyszeli również  relacją z Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się we Wrocławiu 21-23 października 2010 roku.
W kolejnej części zebrania uchwalono trzy uchwały, pierwsza dotyczyła DPS, druga funkcjonowania Zarządu Regionu, trzecia przestrzegania uchwały finansowej NSZZ "Solidarność".
Przewodniczący ZRG przedstawił przebieg dotychczasowych rozmów w sprawie udziału NSZZ "Solidarność" Regionu Gorzowskiego w wyborach samorządowych - w temacie tym odbyła się długa dyskusja członków ZRG.
Po przerwie uczestnicy zebrania zostali zapoznani z kalendarzem wydarzeń na najbliższy miesiąc, w których brać będzie udział gorzowska "Solidarność".