Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Posiedzenie MRZZ VIADRINA

W posiedzeniu wzięli udział:
Ze strony Polskiej:
    
- Bogusław Motowidełko – obecny Przewodniczący MRZZ VIADRINA
- Jarosław Porwich – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Gorzowie Wlkp.
- Wojciech Śliwiński – członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Gorzowie Wlkp.

Ze strony Niemieckiej :

 - Olaf Kimmel - przedstawiciel Deutscher Gewerkschaftsbund (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych DGB) 
 - Marion Scheier- przedstawiciel Deutscher Gewerkschaftsbund (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych DGB) 
 - Frank Hűhner – przedstawiciel KOWA "Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-Universität Viadrina" (Placówka Kooperacji Świat Nauki i Pracy przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina)
 - dr Karolina Stegemann -  przedstawiciel KOWA "Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-Universität Viadrina" (Placówka Kooperacji Świat Nauki i Pracy przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina)

W trakcie posiedzenia prezydenci MRZZ  podjęli wiele istotnych kwestii dotyczących poprawy jakości działań Rady w obecnej kadencji 2010/1014 r. W tym celu uznano za zasadne uzgodnienie zmian zapisów w Statucie MRZZ . Ustalono harmonogram najbliższych spotkań. Ustalono datę Konferencji MRZZ VIADRINA – 26 listopad 2010 r., na której ukonstytuuje się prezydium i ustalony będzie plan działań oraz program roczny na najbliższą kadencję pod przewodnictwem strony niemieckiej. Omówiono ramowy zakres przygotowań do udziału związków zawodowych obu stron w „ Dniu Swobodnego Przepływu Osób” – akcji związanej z otwarciem w maju przyszłego roku Niemieckiego rynku pracy dla Polaków.

Przygotował: Wojciech Śliwiński