Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Nie dla Cięć - Wiec w Warszawie

23 sierpnia br. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, włączając się w akcję Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, postanowiła przeprowadzić 29 września 2010 r. w Warszawie ogólnopolski wiec związkowy pod hasłem: „NIE dla cięć budżetowych, TAK dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

Związkowcy domagają się:
- Ochrony stosunku pracy i stabilnego zatrudnienia
- Podwyżki płacy minimalnej do poziomu 50 proc. średniego wynagrodzenia
- Podwyższenia kwot uprawniających do zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej
- Rzeczywistych negocjacji płacowych w przedsiębiorstwach
- Podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla pracowników najmniej zarabiających
- Uzależnienia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne od faktycznych dochodów
- Powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych: edukacji, ochrony zdrowia, transportu.

Nie zgadzają się na:
- Plany oszczędności i zamrożenie płac w sferze budżetowej
- Brak bezpieczeństwa socjalnego pracowników i ich rodzin
- Zapowiadane podwyżki podatku VAT i akcyzy
- Nierówności w traktowaniu na rynku pracy młodych pracowników, kobiet i osób niepełnosprawnych
- Ubóstwo i wykluczenie społeczne
- Wzrost społecznych nierówności.

Wiec rozpoczyna się pod Urzędem Rady Ministrów 29 września 2010 r. o godz. 12.00.

Ulotka - pobierz

Plakat - pobierz