Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

23-24 sierpnia 2010 roku - Posiedzenie Komisji Krajowej

W pierwszym dniu obrad KK porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Informacje z prac Prezydium KK i Sekretariatów Branżowych
  2. Omówienie ankiety przygotowanej przez OPSZ w Łodzi – przedstawiono ogólne wnioski wynikające po analizie ankiet. Ogólna prezentacja z analizy ankiet zostanie przesłana do poszczególnych Zarządów Regionów , które wzięły udział w akcji ankietowej.
  3. Informacja Skarbnika z Kontroli Bilansu KK – Skarbnik KK S. Kubowicz przekazał informację na temat stanu finansowego KK.
  4. Sytuacja powodziowa w kraju – omówiono sytuację popowodziową w regionach dotkniętych tym kataklizmem oraz przyjęto stanowisko ws. opracowania i wdrożenia przez rząd RP strategii przeciwpowodziowej.
  5. Omówienie i przyjęcie stanowiska ws. nowelizacji ustawy o lasach.
  6. Omówionie i ogólna sytuacja w kraju pod kątem przygotowania do kampanii „ PRACA, PŁACA, DIALOG”. Wskazano na potrzebę uczestniczenia w manifestacji organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych( EKZZ) w Brukseli w dniu 29 września 2010 roku.

W drugim dniu obrad KK zajęła się obchodami XXX rocznicy powstania NSZZ
„ SOLIDARNOŚĆ ”, a w szczególności:

  • omówieniem przebiegu uroczystości
  • przyjęciem dokumentów na uroczysty KZD – uchwała o ustanowieniu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę patronem NSZZ „ Solidarność”

Informację przygotował:

Wojciech Śliwiński - członek Prezydium ZRG