Dziś mamy: sobotę, 28 maja 2022r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Ważne daty w historii Gorzowskiej Solidarności

  • 23 czerwca (2007) – w miejscowości Długie odbył się I Zjazd Gorzowskiej Opozycji
  • 30 czerwca (1982) – ukazał się pierwszy numer pisma Feniks
  • 4 sierpnia (1987) – zmarł Edward Borowski, pierwszy przewodniczący Gorzowskiej Solidarności
  • 31 sierpnia (1982) – podczas kilkutysięcznej manifestacji w drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych doszło do starć z oddziałami ZOMO
  • 13 września (1980) – powstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
  • 11 listopada (2008) – odsłonięto i poświęcono pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowany z inicjatywy gorzowskiej „Solidarności”
  • 13 grudnia (2007) – Biały Krzyż „powrócił na plac przy Katedrze
  • 16 grudnia (1981) – pacyfikacja przez ZOMO strajku w Zakładach Mechanicznych „Ursus”