Menu

Zespół Doraźny Rady Dialogu Społecznego


Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

a.  Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji do 18 kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych – 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;

b.  Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

Prezydium Rady może powierzać Zespołowi doraźnemu dodatkowe zadania.

Zespół doraźny zakończy swoje prace do dnia 31 grudnia 2018 r.

Tutaj znajdziesz informację o pracach zespołu

 

W wyniku swojej aktywnej działalności w obszarze zamówień publicznych zespół doraźny jest obecnie rozpoznawalnym i liczącym się graczem na rynku zamówień publicznych.

Do tej pory Zespół spotkał się z przedstawicielami większości Ministerstw, aby zidentyfikować problemy dotyczące zamówień publicznych w poszczególnych branżach. Spotkania obejmowały również dużych zamawiających sektorowych np. z grupy PKP, czy GDDKiA.

Pytano głównie o problemy, bariery wynikające z konkretnych rozwiązań ustawowych. Spotkania miały na celu głównie zebranie postulatów do nowej ustawy.

Zagadnieniem, nad którym członkowie Zespołu również byli szczególnie zainteresowani były klauzule społeczne. Pytano Zamawiających o stopień stosowania klauzul społecznych w poszczególnych branżach i firmach. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję promowania klauzul społecznych. Członkowie zespołu biorą udział w licznych konferencjach oraz spotkaniach dotyczących prospołecznych zamówień publicznych jako prelegenci.

Przy nowelizacji z 2016 roku to dzięki działalności zespołu wprowadzono do ustawy rozwiązania dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak również wprowadzenie kryteriów poza cenowych w wadze 40% przy ocenie ofert oraz możliwość stosowania innych rozwiązań prospołecznych. Przedstawiciele wszystkich stron w zespole wspólnie brali udział w pracach w Sejmie i Senacie.

Zespół naciskał na stronę rządową , aby wypracowano nowe Zalecenia dla administracji rządowej do stosowania klauzul społecznych- co też zostało opracowane i wdrożone.

Dzięki zespołowi wprowadzono również do ustawy uprawienie dla RDS-u do delegowania 2 osób (po jednej ze strony związków- Sylwia Szczepańska NSZZ „S” oraz pracodawców Łukasz Bernatowicz-BCC) do Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Dzięki działalności zespołu GIODO zmienił swoje stanowisko ws. weryfikacji umów o pracę.

Obecnie zespół wraz z Ministerstwem Rozwoju pracuje czynnie nad szczegółami dokumentu przedstawiającego koncepcję nowego prawa zamówień publicznych. Mają miejsce cykliczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa oraz UZP podczas których omawia się konkretne propozycje ustawowe.

Urząd Zamówień Publicznych jest stałym uczestnikiem posiedzeń zespołu.

 

 

 

 

Last modified onTuesday, 16 January 2018 09:01
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.