Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Spotkanie u Prezydenta RP

  • Published in Kraj

Zaproszenie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dotarło wczoraj do przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.  

Prezydent zaprosił Piotra Dudę na spotkanie z udziałem przedstawicieli central związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 30 października o godz. 13.00.

Przewodniczący Piotr Duda przyjął zaproszenie i weźmie udział w spotkaniu.

Zaproszenie ze strony Prezydenta RP to jeden z efektów zorganizowanej przez związkowców debaty eksperckiej, która miała miejsce 10 października w Warszawie. Wzięli w niej udział byli przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciele świata nauki, a także przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Jan Lityński, który zadeklarował pod koniec dyskusji, że kancelaria może patronować rozmowom na temat naprawy dialogu w Polsce. – Jeśli chcą tego pracodawcy i pracownicy, kancelaria może być forum, gdzie będzie się prowadziło pierwsze rozmowy – powiedział wówczas Lityński. - Racje są po obu stronach. Trzeba rozumieć partnera, tym bardziej, że sposoby realizacji jednej wartości są często przeciwstawne – dodał.

Więcej informacji na ten temat udziela rzecznik prasowy "S" Marek Lewandowski, tel. 502 273 453.

Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej ogłosiły pogotowie strajkowe. Jako podstawę tej decyzji podają łamanie dotychczasowych porozumień i prowadzenie działań restrukturyzacyjnych bez konsultacji z reprezentantami załóg kopalń spółki.

- Zarząd Kompanii ignoruje zasady dialogu społecznego i prowadzi politykę faktów dokonanych. Z jednej strony informuje, że cały czas pracuje na programem naprawczym. Zapewnia, że ostateczny kształt tego programu będzie konsultowany i z Radą Pracowników spółki, i ze związkami zawodowymi, a dopiero potem przystąpi do jego wdrażania. Z drugiej strony już ten rzekomo jeszcze opracowywany program realizuje. 21 października przedstawiciele zarządu Kompanii dali dyrektorom kopalń zadanie ograniczenia zatrudnienia na powierzchni, a tym kierującym kopalniami określanymi jako planowane do łączenia wręczyli nowe schematy organizacyjne. To przelało czarę goryczy - mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności i przewodniczący „S” w Kompanii Węglowej.

Związkowcy o ogłoszeniu pogotowia strajkowego i przyczynach tej decyzji poinformowali pisemnie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który jest odpowiedzialny za sektor górniczy. - Jako organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej stwierdzamy, że Zarząd Kompanii Węglowej S.A. nie przejmuje się losem swoich pracowników i traktuje ich przedmiotowo. Uważamy, że takie działanie nie tylko nie uspokoi atmosfery w kopalniach, ale może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu niepokojów społecznych. Nie mogąc biernie stać z boku i przyglądać się łamaniu przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. zasad dialogu społecznego i zawartych wcześniej porozumień, zmuszeni jesteśmy podjąć działania w obronie naszych załóg i ogłosić pogotowie strajkowe - napisali w piśmie do wicepremiera szefowie kompanijnych związków zawodowych.

Związkowcy przypominają, że 18 października podczas spotkania z Radą Nadzorczą i Zarządem Kompanii Węglowej zarówno przewodniczący Rady, jak i przedstawiciele zarządu spółki podkreślali, że priorytetem działań restrukturyzacyjnych będzie utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy w spółce. Otrzymali od zarządu informację, że program będzie wielowariantowy, a jego celem ma być nie tylko redukcja kosztów, ale przede wszystkim zwiększenie przychodów spółki i umożliwienie inwestycji służących jej rozwojowi. Usłyszeli zapewnienie, że wszystko będzie się odbywało w duchu dialogu społecznego. - 21 października okazało się, że te deklaracje można włożyć między bajki, że to jest tylko mydlenie oczu. Zarząd chce na oślep ciąć koszty, a opinia pracowników w tej sprawie zupełnie go nie interesuje - dodaje Grzesik.

Więcej na solidarnosckatowice.pl

Porozumienie społeczne w Bitronie

Podwyżki płac zasadniczych, wyższe premie i gwarancje zatrudnienia to najważniejsze elementy porozumienia wynegocjowanego przez Solidarność w sosnowieckim Bitronie.

- Choć jeszcze do sierpnia przyszłego roku obowiązuje porozumienie, które zawarliśmy po strajku przeprowadzonym w marcu, to przystąpiliśmy do negocjacji kolejnej umowy społecznej w związku z planowanymi przez firmę inwestycjami w najbliższych latach. Cieszy nas, że pracodawca dostrzega fakt, iż powodzenie planów inwestycyjnych w głównej mierze zależy od załogi, a więc od tego, w jakich warunkach ludzie pracują, ile zarabiają i czy mają poczucie stabilizacji. I te wszystkie najważniejsze dla załogi sprawy zostały ujęte w wynegocjowanej umowie - mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitron Poland w Sosnowcu.

Porozumienie będzie obowiązywać od 1 września 2014 roku do końca 2016 roku. Zgodnie z jego zapisami w przyszłym roku pracownicy otrzymają podwyżki 87 zł brutto miesięcznie. W 2015 roku stawka osobistego zaszeregowania dodatkowo wzrośnie o 50 zł. W zamian zostanie zlikwidowana tzw. premia reklamacyjna. Ponadto od 2014 roku dodatek za pracę w soboty i w niedziele wzrośnie z 80 zł do 90 zł. Ustalono także wzrost premii świątecznej. W 2014 roku będzie to 1200 zł brutto, w następnym roku 1300 zł brutto. Uzgodniono również, że przez cały okres obowiązywania porozumienia premia wakacyjna będzie wynosić 1600 zł brutto, a miesięczna premia frekwencyjna 250 zł brutto.

- Obok kwestii płacowych podjęto też ważne uzgodnienia dotyczące gwarancji i stabilizacji zatrudnienia. Ludzie już nie będą się bać, że mogą zostać zwolnieni z pracy tylko dlatego, że zachorowali i musieli wzięli L4 - mówi Izabela Będkowska. Pracodawca zobowiązał się, że przez okres obowiązywania porozumienia nie będzie dokonywał żadnych - ani grupowych, ani indywidualnych zmian - warunków pracy i płacy  bez wcześniejszych uzgodnień z NSZZ Solidarność. - Uzyskaliśmy też gwarancję, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownik oprócz świadczeń wynikających z przepisów pracy otrzyma dodatkowo odszkodowanie w wysokości 4-miesięcznego wynagrodzenia - dodaje przewodnicząca związku.

Jak zaznacza Izabela Będkowska, to pierwsze w historii działalności Bitron Poland wieloletnie porozumienie dotyczące warunków pracy i płacy. - Dyrektor generalny Silvio Brignone opowiada się za takim modelem zarządzania firmą, w którym stawia się na dialog i współpracę z załogą. Wie, że zadowoleni pracownicy, związani z firmą pracują lepiej i wydajniej niż załoga zastraszona i żyjąca ciągłej niepewności - podkreśla przewodnicząca zakładowej „S”.

Więcej na solidarnosckatowice.pl

EKZZ: Europejski plan naprawy gospodarczej pilnie potrzebny

Na spotkaniu w Brukseli 22-23 października 2013 Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych przyjął stanowisko, w którym wzywa Radę Europejską do zmiany kursu i podkreśla rolę przemysłu.

Treść stanowiska prezentujemy poniżej:

Pięć lat temu obecny wieloaspektowy kryzys wybuchł w sektorze finansowym i wywołał kryzys gospodarczy, a w następstwie kryzys zadłużenia. Walkę z kryzysem podjęli przywódcy UE poprzez przyjęcie i wdrożenie polityki brutalnych środków oszczędnościowych i wewnętrzną dewaluację. Takie działania kryzys jedynie pogłębiły, zniszczyły funkcjonujące struktury gospodarcze, zmniejszyły konsumpcję, zwiększyły nierówności i poziom ubóstwa, wywołały atak na poziom płac, znacząco podniosły bezrobocie oraz zagroziły spójności społecznej i wsparciu dla projektu europejskiego. Ta polityka pogłębiła również rozbieżności gospodarcze i społeczne w ramach UE, zamiast je wyeliminować.

Ponadto, sytuacja demograficzna, niedostatek zasobów naturalnych, perspektywa straconego pokolenia, rosnące ceny energii i dalsza niepewność w sektorze bankowym stanowią przytłaczające wyzwania drugiej dekady XXI wieku.

Z tych wszystkich powodów, EKZZ wzywa Radę do zmiany kursu i zapoczątkowania europejskiego programu inwestycyjnego przewidującego zainwestowanie dodatkowych 2% PKB rocznie w ciągu najbliższych lat pochodzącego ze środków krajowych i europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadzi do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem.

Jest to jedyny sposób, aby nadać nowy kierunek projektowi europejskiemu i pokazać, że Unia Europejska oznacza postęp społeczny i nie jest instrumentem, który jest wykorzystywany do ataku na prawa socjalne.

W listopadzie EKZZ będzie mobilizować swoich członków do działania na rzecz tych żądań.


 
Stanowisko EKZZ w j. angielskim można znaleźć tutaj.

Złoty Donald w Bielsku-Białej

W piątek na bielskim placu Chrobrego stanął okazały pomnik Donalda Tuska. Nie był to jednak wyraz szacunku i wdzięczności bielszczan dla premiera, ale element antyrządowego happeningu, zorganizowanego przez podbeskidzką "Solidarność" w ramach akcji "Dość lekceważenia społeczeństwa".

Happening był okazją, by wykrzyczeć pod adresem premiera i jego rządu wszelkie pretensje i żale. - To taki śmiech przez łzy, forma odreagowania naszych stresów i próba zapomnienia o codziennych bolączkach - mówił w trakcie happeningu przewodniczący podbeskidzkiej "Solidarności", Marcin Tyrna. - Chcemy też pomóc zrozumieć ludziom, którzy niegdyś wsparli partię Donalda Tuska, że dali się zmanipulować i oszukać - dodał.

W uroczystości powitania styropianowego pomnika Donalda Tuska, który do Bielska-Białej przyjechał aż z Koszalina, uczestniczyło kilkuset mieszkańców miasta. Byli wśród nich barwni klakierzy, nie szczędzący pochwał i komplementów wobec premiera, a nawet szczudlarze-kuglarze, rozdający szczodrze obiecanki-cacanki. - Mamy coraz więcej biedy, ale nowych obiecanek też nam nie brakuje - komentowali związkowcy.

Na zakończenie blisko godzinnego happeningu związkowcy złożyli pod pomnikiem wiązkę siana, pochodzącego - jak zapewniali - z "zielonej wyspy Donalda Tuska". Sugerowali, by premier wypchał się tym sianem i odszedł. - Jesteś tutaj persona non grata. Zabrać mi stąd tego grata - powiedział Marcin Tyrna, żegnając złoty pomnik Donalda Tuska.

Z Bielska-Białej monument premiera pojechał do Wrocławia.

Więcej na www.solidarnosc.org.pl/bbial

Pielęgniarki wyjadą do pracy za granicę

Kwalifikacje wszystkich polskich pielęgniarek i położnych będą uznawane w taki sam sposób, jak pielęgniarek z innych państw Unii Europejskiej.

Pielęgniarki przygotowują się do europejskiej legitymacji zawodowej. Za dwa lata w państwach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowelizacja dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych na swojej stronie internetowej zamieściła instrukcję o tym, jak pracownicy powinni się przygotować do uzyskania europejskiej legitymacji zawodowej. Dodatkowo zatwierdzony projekt wprowadza europejską kartę zawodową, która ma ułatwić przepływ specjalistów i zapewnić przejrzystość podczas rekrutacji.

Polska nadal pozostaje jednym z najlepszych źródeł pozyskania kandydatów do pracy dla pracodawców zagranicznych z uwagi na wysoki poziom wykształcenia oraz sprzyjające uwarunkowania kulturowe pozwalające na adaptację w międzynarodowych środowiskach pracy. Według najnowszych szacunków GUS najwięcej Polaków przebywa w Wielkiej Brytanii (637 tys.), Niemczech (ok. 500 tys.), Irlandii (118 tys.) oraz Holandii i we Włoszech (po 97 tys.). Zatrudnienie znajdują specjaliści techniczni wyższego szczebla, inżynierowie, głównie posiadający doświadczenie związane w przemyśle naftowym, ciężkim oraz stoczniowym i w branży budowlanej. Dużym zainteresowaniem na rynku pracodawcy zagranicznego cieszą się kucharze, piekarze, cukiernicy, rzeźnicy posiadający znajomość języka obcego.  Zapotrzebowanie na personel medyczny widoczne jest na szwajcarskim i niemieckim rynku pracy. Jak informuje niemiecki związek zawodowy ver.di na terenie Niemiec brakuje 162 tys. pracowników ochrony zdrowia i opieki nad osobami starszymi w tym 70 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy.

Więcej na www.solidarnosc.gda.pl

"Solidarność" w Solidarności

Czekoladowa Solidarność jest znana nie tylko Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. W tym wyjątkowym lubelskim zakładzie nie było jednak dotychczas związków zawodowych. Zmieniło się to niedawno, gdy pracownicy, znani z wyrobu czekoladowych pyszności, postanowili się zorganizować.

Na pytanie, dlaczego wybrali właśnie NSZZ „Solidarność”, przewodniczący żartobliwie odpowiada, że inaczej nie wypadało, w końcu nazwa firmy zobowiązuje. Ale już poważnie dodaje, że bardzo zależało pracownikom na tym, by stać się dla kierujących firmą partnerem do rozmów, negocjacji w sprawach bieżących i dotyczących przyszłości firmy. 

Po pierwszych rozmowach z prezesem związkowcy są nastawieni optymistycznie. Wyrażają wolę współpracy i chęć działania dla dobra swojego zakładu. Mają na to spore szanse, bo organizacja zakładowa, choć bardzo młoda, jest już bardzo liczna. 

W najbliższym czasie nowa komisja, która stawia na dalszy rozwój swojej reprezentacji, planuje także wybory władz i szkolenie z podstaw działalności związkowej.

Od początku działalności związkowcom pomagają organizatorzy związkowi Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego ze wsparciem Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej. Mamy nadzieję, że nowo powstała organizacja będzie wsparciem dla pracowników i partnerem dla kierownictwa firmy – wyjaśniają pracownicy regionalnego Działu Rozwoju.

Firma Cukiernicza Solidarność powstała 4 czerwca 1952 r.  Największym kapitałem firmy jest jakość jej produktów, która została osiągnięta dzięki nowoczesnym technologiom produkcji, własnym recepturom oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Dział Rozwoju KK

Zmarł ks. inf. dr Julian Żołnierkiewicz

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dziś odszedł od nas na wieczny spoczynek ks. Inf. dr Julian Żołnierkiewicz członek honorowy NSZZ "Solidarność", odznaczony medalem "Zaslużony dla NSZZ "Solidarność", Kapelan NSZZ "Solidaność" Regionu Warmińsko - Mazurskiego, były wieloletni duszpasterz ludzi pracy.

Infułat był nie tylko lubianym duchownym i proboszczem, ale wręcz człowiekiem-instytucją. Ks. Julian Żołnierkiewicz urodził się w 1931r. w Odcedzie w województwie nowogródzkim. Przez wiele lat był proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. W latach 80. był kapelanem Solidarności, a potem także duszpasterzem akademickim i patronem organizacji kombatanckich. Jest też honorowym obywatelem Olsztyna.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 28 października 2013r. o godz. 12.00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 10. Trumna będzie wystawiona w Kościele 27 października 2013r. od godz. 18.00.
 
Więcej na solidarnosc-olsztyn.org.pl

Hołd dla bohaterów

  • Published in Kraj

Żyjemy w trudnych czasach. Ale pamięć o historii, nie tylko tej najnowszej pozwoli nam docenić to co mamy, co osiągnęliśmy- mówił Piotr Duda podczas wręczenia nagród laureatom międzynarodowego konkursu plastycznego w sali BHP - Patronat honorowy nad takim wydarzeniem to prawdziwy zaszczyt nie tylko dla mnie osobiście, ale i dla całej Komisji Krajowej.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom międzynarodowego konkursu dla uczniów "Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie” połączona z otwarciem wystawy nagrodzonych prac odbyła się dzisiaj w historycznej Sali BHP.  
 
- Komisja Krajowa podjęła w tym roku uchwałę o ogłoszeniu roku 2013 rokiem powstania styczniowego. Chcemy złożyć w ten sposób hołd uczestnikom tego powstania.- mówił szef Związku - A w tej sali musimy pamiętać również o wszystkich innych bezimiennych bohaterach, którzy przyczynili się do odzyskania wolności w Polsce, między innymi tym, którzy w roku 1980 zakładali związki zawodowe w całej Polsce.
 
- Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.- cytowała słowa marszałka Piłsudskiego Teresa Misuk, zastępca przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność', współorganizatora konkursu, podkreślając jak ważna jest pamięć o przeszłości.
 
Celem konkursu było upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej z zakresu grafiki i malarstwa w dwóch kategoriach wiekowych 12-15 lat oraz 16-20 lat. Organizatorzy chcieli w ten sposób dotrzeć do młodego pokolenia i uwrażliwić go na sprawy narodowe. Wpłynęło ponad 621 prac plastycznych z Polski, Czech, Ukrainy a nawet z Meksyku. Organizatorami konkursu była Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku.
 
hd

Strategia działa. Związek się rozwija

Umacnia się reprezentacja pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.

Nowych członków Związku przybywa dzięki nowej formule współpracy Działu Rozwoju Związki Komisji Krajowej z regionami, obowiązującej od czerwca. Strategia wprowadza nowe standardy pracy z regionami, które regulowane są w „Porozumieniach o współpracy”. Zarządy Regionów wyznaczają cele w zakresie rozwoju „S”, mając pewność, że otrzymają wsparcie od koordynatorów DRZ KK w organizowaniu pracowników na swoim terenie.
 
Dobiegła właśnie współpraca w takiej formie z czteroma pierwszymi regionami: Śląsko-Dąbrowskim, Bydgoskim, Zielonogórskim i Podlaskim. Zarządy Regionów oceniają ją pozytywnie - Jeśli będzie taka okazja, to chętnie jeszcze raz skorzystam z pomocy DRZ KK i pracy ich koordynatorów, którym bardzo dziękuję za te kilka miesięcy ciężkiej pracy – mówi Józef Mozolewski przewodniczący ZR Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
 
Wcześniej Dział Rozwoju Związku wraz Działem Szkoleń KK przygotowywali działaczy i liderów związkowych do działań na rzecz organizowania pracowników w związek zawodowy.
 
- My, jako region, wskutek współpracy z DRZ KK podjęliśmy konkretne działania. Zorganizowaliśmy seminaria, na których przy współuczestnictwu działu szkoleń i pod jurysdykcją DRZ KK została opracowana strategia rozwoju Regionu. Działacze zostali zapoznani z częścią teoretyczną. Kolejnym etapem była część praktyczna, czyli praca przy organizowaniu pracowników. To bardzo ciężka praca, głównie praca Zarządu Regionu i DRZ KK, która pokazała, że warto i że taki system pracy przynosi rezultaty – tłumaczy Mozolewski.
 
Wspólne działania Działu Rozwoju KK z regionami od czerwca zaowocowały pozyskaniem do NSZZ „Solidarność” niemal 900 nowych członków Związku, rozwinięciem kilkunastu organizacji istniejących, m.in. MONDI, ENEA (R. Bydgoski), czy Lidl, Kaufland w wielu regionach, Swedwood (R. Zielonogórski), Auto Poland Fiat (R. Śląsko-Dabrowski) oraz powstaniem nowych organizacji zakładowych, np. Swedspan Polska w Koszkach (R. Podlaski), Straż Pożarna w Mikołowie (R. Śląsko-Dąbrowski).
 
Dział wpierał także doraźnie pozostałe regiony, czego efektem są nowo zarejestrowane organizacje. Wśród nich warte wymienienia na pewno są: Żywiec Zdrój, PF Logo System (R. Wielkoplska), Container Modul (Region Koszaliński-Pobrzeże), Renz (Region Pomorze Zachodnie).
 
- Nie ulega żadnej wątpliwości, że podstawą jest rozwój związku i pozyskiwanie członków. Nasz Region nadal będzie skupiać się na rozwoju
Związku, zwłaszcza na wzroście uzwiązkowienia w zakładach, w których już jesteśmy. A my wszyscy jako działacze wszystkich struktur, zarówno zakładowych, regionalnych i krajowej powinniśmy wykazać więcej energii i inicjatywy w tym kierunku – podsumowuje Mozolewski.
 
Od października DRZ KK rozpoczął ścisłą współpracę zaplanaowaną do końca stycznia 2014 r. z kolejnymi czteroma Regionami:
Toruńsko-Włocławkim, Mazowsze, Świętokrzyskim, Środkowowschodnim. DRZ KK przygotowuje już teraz kolejne regiony do rozpoczęcia kooperacji od lutego przyszłego roku.
 
Działania działu od początku roku przyniosły blisko 2000 nowych członków Związku, 18 nowych organizacji zakładowych i rozwinięcie kilkunastu organizacji już istniejących.
 
Dział Rozwoju Związku

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.